רשימת קורסים:
מס' קורס שם קורס שיטת הוראה יום משעה עד שעה ש"ס חדר ובניין מרצים
0431310901 סמינר מחקרי - מסלול אקולוגיה סמינר א 14:00 16:00 2 330 שרמן ד"ר יובל יוסי
0400100101 בטיחות הדרכה אישית 0 פרופ' ססה גואידו
0421412901 ביולוגיה מולקולרית למתקדמים עולם הרנ"א שיעור ד 09:00 12:00 3 222 בריטניה פרופ' קאופמן גבריאל
0431460301 ביוסטטיסטיקה שיעור ד 10:00 12:00 4 003 שרמן פרופ' גפן אלי
פרופ' סטון לואי
שיעור ה 14:00 15:00 0 002 שרמן פרופ' גפן אלי
פרופ' סטון לואי
0431460302 ביוסטטיסטיקה תרגיל ה 15:00 16:00 0 009 שרמן מר גרנות איתי
0491322501 ההיפוקמפוס, האמיגדלה וקידוד זכרון במוח היונק שיעור ג 16:00 18:00 2 002 שרמן מר כהן רוני
0491322801 הכרות עם תוכנת ניתוח הדמיה של המוח FSL שיעור ד 10:00 12:00 2 009 שרמן ד"ר שינברג תום
0453338801 הנדסת נוגדנים שיעור ה 10:00 12:00 2 105 שרמן פרופ' בנהר איתי
2172331501 כתיבה מדעית לתלמידי מדע החיים שו"ת ה 12:00 14:00 0 10 שרמן גב' הרייט רובין
0431462701 מבוא לתוכנת R שו"ת 3 ד"ר הולצמן רועי
מר שלזינגר תום
פרופ' מאירי שי
0431461601 מאקרואקולוגיה שיעור 09:00 15:00 3 פרופ' מאירי שי
0453339501 נושאים עכשוויים במיקרוביולוגיה א' שיעור ג 10:00 11:00 1 01 - קציר גרין פרופ' סגל גיל
0453439501 נושאים עכשוויים במיקרוביולוגיה ב' שיעור ג 10:00 11:00 1 01 - קציר גרין פרופ' סגל גיל
0491322901 עיבוד אותות ביולוגיים שיעור ב 14:00 16:00 4 003 שרמן ד"ר מורן ענן
ד"ר יובל יוסי
ד"ר בלינדר פבלו
0491322902 עיבוד אותות ביולוגיים תרגיל ד 14:00 16:00 0 105 שרמן מר הר גיל חגי
0453411501 עקרון ה - hologenome : תפקיד ה- microbiota בהתאמה והאבולוציה שיעור ג 11:00 12:00 1 01 - קציר גרין פרופ' רוזנברג יוגין
0453410501 עקרונות ושימוש של שיטות פיזיקליות בביולוגיה שיעור א 16:00 19:00 3 005 בריטניה פרופ' גזית אהוד
פרופ' כהן גרלד
0411461501 פרקים נבחרים במדעי הצמח ב' שיעור ב 10:00 12:00 2 202 בריטניה ד"ר ויינשטיין רועי
ד"ר צמח אסף
0452311701 שיטות בסיסיות בביולוגיה של התא ובביולוגיה מולקולרית שיעור ד 12:00 14:00 2 222 בריטניה פרופ' לדרקרמר חררדו
פרופ' הורוביץ מייה
0431312901 שינה סמינר א 14:00 16:00 2 003 שרמן פרופ' קרונפלד נגה
סמינר ג 14:00 16:00 0 003 שרמן פרופ' קרונפלד נגה
0453339701 נושאים נבחרים בגנטיקה עכשווית א' שיעור ב 08:00 09:00 2 01 - קציר גרין פרופ' קופייק מרטין
0453439701 נושאים נבחרים בגנטיקה עכשווית ב' שיעור ב 08:00 09:00 2 01 - קציר גרין פרופ' קופייק מרטין
0491322101 נושאים נבחרים בנוירוביולוגיה סמינר ה 14:00 15:00 2 003 שרמן ד"ר רכבי עודד
ד"ר בלינדר פבלו
0491422701 סמינר מרכז ההדמיה (MRI ) סמינר ד 14:00 16:00 2 01 - קציר גרין ד"ר שינברג תום
0421499801 סמינר מחקר בביוכימיה א' סמינר ב 10:00 12:00 2 003 שרמן ד"ר צור צפריר
ד"ר נחמן יפתח
0421499901 סמינר מחקר בביוכימיה ב' סמינר ב 10:00 12:00 2 003 שרמן ד"ר צור צפריר
ד"ר נחמן יפתח
0411499801 סמינר מל"מ א' במדעי הצמח סמינר ב 09:00 10:00 2 003 שרמן ד"ר יעקובי יפתח
0411499901 סמינר מל"מ ב' במדעי הצמח סמינר ב 09:00 10:00 0 003 שרמן ד"ר יעקובי יפתח
0431499801 סמינר מל"מ א' בזואולוגיה סמינר ד 12:00 13:00 2 003 שרמן ד"ר ריבק גל
0431499901 סמינר מל"מ ב' בזואולוגיה סמינר ד 12:00 13:00 2 003 שרמן ד"ר ריבק גל
0452410901 סמינר מל"מ א' בחקר התא סמינר ב 09:00 10:00 2 105 שרמן פרופ' אלרואי שטיין אורנה
0452411001 סמינר מל"מ ב' בחקר התא סמינר ב 09:00 10:00 2 105 שרמן פרופ' אלרואי שטיין אורנה
0453410901 סמינר מל"מ א' במיקרוביולוגיה מולקולרית וביוטכנולוגיה סמינר ג 09:00 10:00 2 105 שרמן פרופ' ברמן יהודית
פרופ' גופנא אורי
0453411001 סמינר מל"מ ב' במיקרוביולוגיה מולקולרית וביוטכנולוגיה סמינר ג 09:00 10:00 2 105 שרמן פרופ' ברמן יהודית
פרופ' גופנא אורי
0491499801 סמינר מל"מ א' בנוירוביוכימיה סמינר ה 15:00 16:00 2 003 שרמן פרופ' פנקס קרמרסקי רונית
פרופ' שטיין ראובן
0491499901 סמינר מל"מ ב' בנוירוביוכימיה סמינר ה 15:00 16:00 2 003 שרמן פרופ' פנקס קרמרסקי רונית
פרופ' שטיין ראובן
0400200001 קריאה מודרכת ודיון במסגרת קבוצות המחקר סמינר 2