רשימת קורסים:
מס' קורס שם קורס שיטת הוראה יום משעה עד שעה ש"ס חדר ובניין מרצים
2171331404 אנגלית מתקדמים ב' שו"ת ב 16:00 18:00 0 207 דן-דוד גב' מוניק זלצר אלפסי
שו"ת ה 08:00 10:00 0 207 דן-דוד גב' מוניק זלצר אלפסי
0455151301 מבוא לביולוגיה ב' שיעור ב 10:00 12:00 4 014 בריטניה פרופ' אוהד ניר
ד"ר שטרן גרונדלנד עדי
ד"ר דור רועי
פרופ' ברמן יהודית
שיעור ה 12:00 14:00 0 014 בריטניה פרופ' אוהד ניר
ד"ר שטרן גרונדלנד עדי
ד"ר דור רועי
פרופ' ברמן יהודית
0455151302 מבוא לביולוגיה ב' שיעור ב 12:00 14:00 4 014 בריטניה פרופ' אוהד ניר
ד"ר שטרן גרונדלנד עדי
ד"ר דור רועי
פרופ' ברמן יהודית
שיעור ה 10:00 12:00 0 014 בריטניה פרופ' אוהד ניר
ד"ר שטרן גרונדלנד עדי
ד"ר דור רועי
פרופ' ברמן יהודית
0455151401 מבוא לביולוגיה ג' שיעור א 16:00 18:00 0 014 בריטניה ד"ר יובל יוסי
ד"ר שרף ינון
פרופ' לנגר בן-ברוך עדית
פרופ' גוטהילף יואב
ד"ר בלינדר פבלו
שיעור ה 14:00 16:00 0 014 בריטניה ד"ר יובל יוסי
ד"ר שרף ינון
פרופ' לנגר בן-ברוך עדית
פרופ' גוטהילף יואב
ד"ר בלינדר פבלו
0455151402 מבוא לביולוגיה ג' שיעור ג 16:00 18:00 0 014 בריטניה ד"ר יובל יוסי
ד"ר שרף ינון
פרופ' לנגר בן-ברוך עדית
פרופ' גוטהילף יואב
ד"ר בלינדר פבלו
שיעור ד 14:00 16:00 0 014 בריטניה ד"ר יובל יוסי
ד"ר שרף ינון
פרופ' לנגר בן-ברוך עדית
פרופ' גוטהילף יואב
ד"ר בלינדר פבלו
0455156201 כימיה אורגנית שיעור א 14:00 16:00 6 005 בריטניה ד"ר צפדיה יוסף
שיעור ג 16:00 18:00 0 005 בריטניה ד"ר צפדיה יוסף
0455156202 כימיה אורגנית שיעור ג 12:00 14:00 6 014 בריטניה ד"ר צפדיה יוסף
שיעור ד 12:00 14:00 0 014 בריטניה ד"ר צפדיה יוסף
0455156203 כימיה אורגנית תרגיל ב 12:00 14:00 0 002 שרמן גב' נצראל סיגל
0455156204 כימיה אורגנית תרגיל ג 14:00 16:00 0 003 שרמן מר אליאס עאמר
0455156205 כימיה אורגנית תרגיל ד 12:00 14:00 0 005 בריטניה מר אליאס עאמר
0455156206 כימיה אורגנית תרגיל ג 14:00 16:00 0 002 שרמן גב' וויינדלינג אסתר
0455156207 כימיה אורגנית תרגיל ד 12:00 14:00 0 105 שרמן מר מנוחין אמיתי
0455156208 כימיה אורגנית תרגיל ב 10:00 12:00 0 003 שרמן גב' נצראל סיגל
0455156209 כימיה אורגנית תרגיל ד 10:00 12:00 0 105 שרמן גב' וויינדלינג אסתר
0455156210 כימיה אורגנית תרגיל ג 14:00 16:00 0 006 בריטניה מר יריב אלון
0455156211 כימיה אורגנית תרגיל ב 10:00 12:00 0 105 שרמן מר מנוחין אמיתי
0455156212 כימיה אורגנית תרגיל ה 12:00 14:00 0 105 שרמן מר יריב אלון
0455156501 כימיה פיסיקלית שיעור ב 14:00 16:00 3 014 בריטניה ד"ר צפדיה יוסף
0455156502 כימיה פיסיקלית שיעור ד 08:00 10:00 3 014 בריטניה ד"ר צפדיה יוסף
0455156503 כימיה פיסיקלית תרגיל ג 10:00 12:00 0 207 דן-דוד מר מסרטי גל
0455156504 כימיה פיסיקלית תרגיל ב 12:00 14:00 0 105 שרמן מר בינשטוק אודי
0455156505 כימיה פיסיקלית תרגיל ד 14:00 16:00 0 114 שרמן גב' חמאיסי בסמה
0455156506 כימיה פיסיקלית תרגיל ד 12:00 14:00 0 112 שרמן מר בינשטוק אודי
0455156507 כימיה פיסיקלית תרגיל ב 12:00 14:00 0 207 דן-דוד גב' חמאיסי בסמה
0455156508 כימיה פיסיקלית תרגיל ד 10:00 12:00 0 112 שרמן מר מסרטי גל
0455156509 כימיה פיסיקלית תרגיל ב 10:00 12:00 0 110 שרמן מר מסרטי גל
0455156510 כימיה פיסיקלית תרגיל ג 10:00 12:00 0 110 שרמן מר בינשטוק אודי
0455156511 כימיה פיסיקלית תרגיל ד 10:00 12:00 0 110 שרמן גב' חמאיסי בסמה
0455156512 כימיה פיסיקלית תרגיל ב 14:00 16:00 0 002 שרמן מר בינשטוק אודי
0455180601 סטטיסטיקה שיעור ה 16:00 19:00 4 014 בריטניה גב' סטוקלין ילנה
0455180602 סטטיסטיקה שיעור ב 16:00 19:00 4 005 בריטניה גב' סטוקלין ילנה
0455180603 סטטיסטיקה שיעור ד 08:00 11:00 4 002 שרמן ד"ר לוי סיגל
0455180604 סטטיסטיקה תרגיל ד 14:00 16:00 0 207 דן-דוד גב' הס נעה
0455180605 סטטיסטיקה תרגיל ה 08:00 10:00 0 002 שרמן גב' הס נעה
0455180606 סטטיסטיקה תרגיל א 10:00 12:00 0 006 בריטניה גב מיכל בן נוח טליטמן
0455180607 סטטיסטיקה תרגיל א 14:00 16:00 0 002 שרמן גב' ג'לג'ולי אימאן
0455180608 סטטיסטיקה תרגיל ב 08:00 10:00 0 005 בריטניה גב' לוינשטין-חלק קרן
0455180609 סטטיסטיקה תרגיל א 12:00 14:00 0 003 שרמן גב מיכל בן נוח טליטמן
0455180610 סטטיסטיקה תרגיל א 08:00 10:00 0 005 בריטניה גב' הס נעה
0455180611 סטטיסטיקה תרגיל ב 10:00 12:00 0 112 שרמן גב' לוינשטין-חלק קרן
0455181701 פיסיקה א' שיעור ג 14:00 16:00 5 לב פיזיקה שנקר פרופ' שטרנברג עמיאל
שיעור ד 16:00 18:00 0 014 בריטניה ד"ר שפרינצק דוד
0455181702 פיסיקה א' שיעור ה 14:00 16:00 5 002 שרמן ד"ר שפרינצק דוד
שיעור א 16:00 18:00 0 לב פיזיקה שנקר פרופ' שטרנברג עמיאל
0455181703 פיסיקה א' תרגיל ה 11:00 12:00 0 002 שרמן מר לירם ליאור
0455181704 פיסיקה א' תרגיל ד 14:00 15:00 0 002 שרמן מר לירם ליאור
0455181705 פיסיקה א' תרגיל ד 10:00 11:00 0 207 דן-דוד מר לירם ליאור
0455181706 פיסיקה א' תרגיל ד 11:00 12:00 0 005 בריטניה מר מסיקה יונתן
0455181707 פיסיקה א' תרגיל ה 12:00 13:00 0 003 שרמן מר מסיקה יונתן
0455181708 פיסיקה א' תרגיל א 12:00 13:00 0 002 שרמן מר לירם ליאור
0455181709 פיסיקה א' תרגיל ג 11:00 12:00 0 002 שרמן מר מסיקה יונתן