רשימת קורסים:
מס' קורס שם קורס אופן הוראה יום משעה עד שעה ש"ס חדר ובניין מרצים
0455164001 סיורי גן זואולוגי סיור ג 08:00 10:00 1 ד"ר דור רועי
ד"ר יובל יוסי
פרופ' דיין תמר
פרופ' עילם דוד
ד"ר דורצ'ין נטע
0455888801 נושאים באיכות הסביבה שיעור ג 18:00 20:00 2 014 בריטניה פרופ' אבלסון אביגדור