רשימת קורסים:
מס' קורס שם קורס אופן הוראה יום משעה עד שעה ש"ס חדר ובניין מרצים
0455265601 פאוניסטיקה של עופות ודו-חיים סיור 0 פרופ' יום טוב יורם
ד"ר דור רועי
פרופ' לשם יוסף
0455268601 אופקים חדשניים בביולוגיה שיעור ב 16:00 18:00 1 014 בריטניה פרופ' אבני עדי
0455253201 אוריינות מדעית בנוירוביולוגיה שיעור ד 16:00 18:00 2 005 בריטניה פרופ' אשרי אורי
פרופ' פנקס קרמרסקי רונית
0455268801 אימונולוגיה כללית שיעור ג 08:00 10:00 4 014 בריטניה פרופ' לנגר בן-ברוך עדית
פרופ' גרשוני יונתן
שיעור ה 08:00 10:00 0 014 בריטניה פרופ' לנגר בן-ברוך עדית
פרופ' גרשוני יונתן
0455368601 אימונולוגיה כללית מעבדה ש+מ א 14:00 19:00 3 107 בריטניה פרופ' פאר דן
0455266501 ביוכימיה מעבדה שיעור א 09:00 10:00 5 105 שרמן פרופ' עאזם עבדסלאם
0455266502 ביוכימיה מעבדה מעבדה א 14:00 20:00 0 108 שרמן פרופ' עאזם עבדסלאם
0455266503 ביוכימיה מעבדה מעבדה ב 14:00 20:00 0 108 שרמן פרופ' עאזם עבדסלאם
0455281201 בעלי חיים בתנועה שיעור ד 10:00 12:00 2 003 שרמן ד"ר ריבק גל
ד"ר הולצמן רועי
פרופ' עילם דוד
0455280501 הכרת עולם הצומח שו"ס ב 18:00 20:00 5 014 בריטניה פרופ' גרטי יעקב
שו"ס ה 12:00 14:00 0 005 בריטניה פרופ' גרטי יעקב
שו"ס ה 14:00 15:00 0 פרופ' גרטי יעקב
0455280601 חסרי חוליות - היבטי תיפקוד השוואתים ש+מ א 12:00 17:00 6 110 שרמן פרופ' אילן מיכה
ד"ר בן-עמי פרידה
ד"ר שנקר נעה
0455281701 מגלים את הים מעבדה ג 14:00 17:00 2 114 שרמן ד"ר שנקר נעה
0455256601 מעבדה בביולוגיה מולקולרית של התא מעבדה א 14:00 18:00 6 006 בריטניה פרופ' וייל מיגל
מעבדה ג 14:00 19:00 0 107 בריטניה פרופ' וייל מיגל
0455252201 מעבדה בכימיה שיעור א 09:00 10:00 4 105 שרמן פרופ' עאזם עבדסלאם
ד"ר נחליאל אסתר
0455252203 מעבדה בכימיה מעבדה א 14:00 19:00 0 102 שרמן פרופ' עאזם עבדסלאם
ד"ר נחליאל אסתר
0455252204 מעבדה בכימיה מעבדה ב 14:00 19:00 0 102 שרמן פרופ' עאזם עבדסלאם
ד"ר נחליאל אסתר
0455252301 מעבדה במיקרוביולוגיה מעבדה ב 14:00 15:00 4 005 בריטניה פרופ' סגל גיל
מעבדה ד 14:00 17:00 0 107 בריטניה פרופ' סגל גיל
0455888801 נושאים באיכות הסביבה שיעור ג 18:00 20:00 2 014 בריטניה פרופ' אבלסון אביגדור
0455383001 פאוניסטיקה של חרקים א' שיעור ד 16:00 18:00 2 105 שרמן ד"ר דורצ'ין נטע
0455383101 פאוניסטיקה של חרקים ב' מעבדה ד 18:00 20:00 4 110 שרמן ד"ר דורצ'ין נטע
ד"ר פרידברג אמנון
0455250301 פיסיולוגיה של הצמח - מעבדה מעבדה ב 14:00 19:00 4 110 בריטניה פרופ' פרום הלל
פרופ' גורביץ מיכאל
0455277901 תכנות במטלב למדעי המוח שיעור ב 12:00 14:00 3 207 דן-דוד ד"ר בלינדר פבלו
גב' אלון עמית
0455277902 תכנות במטלב למדעי המוח תרגיל ג 14:00 16:00 0 10 שרמן גב' בוטויניק רותם
0455277903 תכנות במטלב למדעי המוח תרגיל ג 08:00 10:00 0 10 שרמן גב' בוטויניק רותם