רשימת קורסים:
מס' קורס שם קורס שיטת הוראה יום משעה עד שעה ש"ס חדר ובניין מרצים
0431383301 אקולוגיה אבולוציונית שיעור ד 12:00 14:00 2 003 שרמן ד"ר בן-עמי פרידה
0431338001 אקולוגיה התנהגותית שיעור ב 09:00 12:00 3 112 שרמן ד"ר שרף ינון
פרופ' לוטם ארנון
0431308601 אקולוגיה של חברות שיעור ב 12:00 14:00 3 110 שרמן ד"ר בלמקר יונתן
תרגיל ב 17:00 18:00 0 10 שרמן מר ואן ריין איתי
0411312901 ביואתיקה וביוטכנולוגיה שיעור ג 12:00 14:00 3 01 - קציר גרין פרופ' אפל ברוך
0421413001 ביולוגיה מולקולרית של ממברנות שיעור ב 12:00 14:00 0 01 - קציר גרין פרופ' קוטלייר אלכסנדר
ד"ר פראג גלי
0466400601 ביטחון מזון - מדיניות וכלכלה שיעור 2
0431461301 הבסיס המדעי לשמירת הטבע שיעור ב 14:00 17:00 3 105 שרמן פרופ' דיין תמר
0466400101 השבחה מולקולרית של צמחים - מעבדה שיעור 3 ד"ר דיסטלפלד אסף
0453311401 טכנולוגיה אנזימטית שיעור ד 10:00 12:00 2 01 - קציר גרין פרופ' פלמינגר גדעון
0452312301 כלים בביואינפורמטיקה שיעור א 13:00 15:00 2 10 שרמן פרופ' פופקו טל
גב' רייס אנה
2172331506 כתיבה מדעית לתלמידי מדעי החיים שו"ת ה 12:00 14:00 0 10 שרמן גב' הרייט רובין
0466400301 מבוא לבטיחות וביטחון מזון שיעור 3 פרופ' אוהד ניר
0421338101 מבוא לחלבונאות שיעור ב 14:00 16:00 0 110 שרמן ד"ר מיכאלבסקי יצחק
0453339401 מה - DNA לאוכלוסיה שיעור ה 14:00 17:00 3 01 - קציר גרין ד"ר אלדר אביגדור
פרופ' ברמן יהודית
פרופ' אוהד ניר
ד"ר שטרן גרונדלנד עדי
0421381401 מנגנוני קטליזה אנזימטית שיעור ה 10:00 13:00 3 222 בריטניה ד"ר צור צפריר
0491630101 מעבדה מולקולרית - שיבוט מעבדה 2 ד"ר גוטפריד עירית
0491600001 סדנת שיטות מחקר בנוירופיזיולוגיה סמינר ג 10:00 12:00 4 222 בריטניה פרופ' אשרי אורי
פרופ' אטלי ברנרד
ד"ר סלוצקי אינה
0452312501 סוכרים, לקטינים וגליקוביולוגיה שיעור ד 12:00 14:00 2 222 בריטניה ד"ר פדלר קראוני ורד
פרופ' לדרקרמר חררדו
פרופ' פאר דן
0400420401 סמינר נושאים נבחרים בביולוגיה תאורטית ומתמטית סמינר ב 10:00 11:00 1 202 בריטניה ד"ר מירוז איתי
ד"ר הדני לילך
0400600001 עקרונות סטטיסטיים בניסויים שיעור א 10:00 13:00 4 005 בריטניה ד"ר לוי סיגל
0400600002 עקרונות סטטיסטיים בניסויים תרגיל ה 09:00 10:00 0 005 בריטניה גב' גפטר לי
0466400801 קרובי הבר של החיטה שיעור 2 פרופ' שרון עמיר
פרופ' ברימן עדינה
0421380401 שיטות בביולוגיה מבנית שיעור ה 14:00 16:00 3 110 שרמן פרופ' הירש יואל
0411312201 תכנות בשפת Python לביולוגיים שיעור ד 16:00 18:00 2 10 שרמן ד"ר מירוז איתי
ד"ר הדני לילך
0431462101 מיומניות מחקר סמינר ד 09:00 11:00 2 006 בריטניה ד"ר שנקר נעה
0453339701 נושאים נבחרים בגנטיקה עכשווית שיעור ב 08:00 09:00 2 01 - קציר גרין פרופ' ברמן יהודית
0453439701 נושאים נבחרים בגנטיקה עכשווית שיעור ב 08:00 09:00 2 01 - קציר גרין
0491322101 נושאים נבחרים בנוירוביולוגיה סמינר ה 14:00 15:00 0 003 שרמן ד"ר רכבי עודד
ד"ר בלינדר פבלו
0491322701 סמינר מרכז ההדמיה (MRI ) סמינר ה 08:00 10:00 0 207 דן-דוד ד"ר שינברג תום
0421499801 סמינר מחקר בביוכימיה סמינר ד 14:00 16:00 0 003 שרמן ד"ר צור צפריר
ד"ר צפדיה יוסף
0421499901 סמינר מחקר בביוכימיה סמינר ד 14:00 16:00 0 003 שרמן ד"ר צור צפריר
ד"ר צפדיה יוסף
0411499801 סמינר מל"מ א' במדעי הצמח סמינר ב 09:00 10:00 2 006 בריטניה פרופ' שטרנברג מרסלו
0411499901 סמינר מל"מ ב' במדעי הצמח סמינר ב 09:00 10:00 0 006 בריטניה פרופ' שטרנברג מרסלו
0431499801 סמינר מל"מ א' בזואולוגיה סמינר ד 15:00 16:00 2 002 שרמן ד"ר ריבק גל
0431499901 סמינר מל"מ ב' בזואולוגיה סמינר ד 15:00 16:00 2 002 שרמן ד"ר ריבק גל
0452410901 סמינר מל"מ א' בחקר התא סמינר ב 09:00 10:00 2 105 שרמן פרופ' אלרואי שטיין אורנה
0452411001 סמינר מל"מ ב' בחקר התא סמינר ב 09:00 10:00 2 105 שרמן פרופ' אלרואי שטיין אורנה
0453410901 סמינר מל"מ א' במיקרוביולוגיה מולקולרית וביוטכנולוגיה סמינר ג 09:00 10:00 2 105 שרמן פרופ' ברמן יהודית
0453411001 סמינר מל"מ ב' במיקרוביולוגיה מולקולרית וביוטכנולוגיה סמינר ג 09:00 10:00 2 105 שרמן פרופ' ברמן יהודית
0400200001 קריאה מודרכת ודיון במסגרת קבוצות המחקר סמינר 2