רשימת קורסים:
מס' קורס שם קורס אופן הוראה יום משעה עד שעה ש"ס חדר ובניין מרצים
0455370301 ביוגיאוגרפיה סיור 0 פרופ' מאירי שי
0455277701 מבנה המוח שיעור ג 16:00 18:00 0 002 שרמן מר תבור עידו
0455265601 פאוניסטיקה של עופות ודו-חיים סיור 0 פרופ' יום טוב יורם
ד"ר דור רועי
פרופ' לשם יוסף
0455268601 אופקים חדשניים בביולוגיה שיעור ב 16:00 18:00 1 014 בריטניה פרופ' אבני עדי
0455253201 אוריינות מדעית בנוירוביולוגיה שיעור ד 16:00 18:00 2 005 בריטניה פרופ' אשרי אורי
פרופ' פנקס קרמרסקי רונית
0455268801 אימונולוגיה כללית שיעור ג 08:00 10:00 4 014 בריטניה פרופ' לנגר בן-ברוך עדית
פרופ' גרשוני יונתן
שיעור ה 08:00 10:00 0 014 בריטניה פרופ' לנגר בן-ברוך עדית
פרופ' גרשוני יונתן
0455368601 אימונולוגיה כללית מעבדה ש+מ א 14:00 19:00 3 107 בריטניה פרופ' פאר דן
0455351501 איפיון מחלות נוירודגנרטיביות ע"י ה דמיה שיעור א 08:00 10:00 2 003 שרמן פרופ' אסף יניב
0455303901 אנליזה גנטית של ההתפתחות שיעור ה 12:00 14:00 2 01 - קציר גרין פרופ' סגל דני
0455280901 אקולוגיה של הצומח בא"י שו"ס ג 14:00 16:00 4 005 בריטניה פרופ' שטרנברג מרסלו
ד"ר ספיר יובל
0455336301 ארגון דינמיקה והעברת אותות בתאים: הדמיה וגישות ביופיזיקליות שיעור ג 09:00 12:00 3 006 בריטניה פרופ' הניס יואב
פרופ' ארליך מרסלו
0455266501 ביוכימיה מעבדה שיעור א 09:00 10:00 5 105 שרמן פרופ' עאזם עבדסלאם
0455266502 ביוכימיה מעבדה מעבדה א 14:00 20:00 0 108 שרמן פרופ' עאזם עבדסלאם
0455266503 ביוכימיה מעבדה מעבדה ב 14:00 20:00 0 108 שרמן פרופ' עאזם עבדסלאם
0368310501 ביולוגיה מבנית חישובית שיעור ב 10:00 12:00 0 110 אורנשטיין פרופ' וולפסון חיים י
פרופ' בן טל, ניר
שיעור ה 10:00 11:00 0 107/8 דן-דוד פרופ' וולפסון חיים י
פרופ' בן טל, ניר
0455281201 בעלי חיים בתנועה שיעור ד 10:00 12:00 2 003 שרמן ד"ר ריבק גל
ד"ר הולצמן רועי
פרופ' עילם דוד
0455343101 גישה מולקולרית לבעיות למידה וזכרון שיעור ב 12:00 15:00 3 003 שרמן פרופ' ברזילי ארי
0455280501 הכרת עולם הצומח שו"ס ב 18:00 20:00 5 014 בריטניה פרופ' גרטי יעקב
שו"ס ה 12:00 14:00 0 005 בריטניה פרופ' גרטי יעקב
שו"ס ה 14:00 15:00 0 פרופ' גרטי יעקב
0455280601 חסרי חוליות - היבטי תיפקוד השוואתים ש+מ א 12:00 17:00 6 110 שרמן פרופ' אילן מיכה
ד"ר בן-עמי פרידה
ד"ר שנקר נעה
0455281701 מגלים את הים מעבדה ג 14:00 17:00 2 114 שרמן ד"ר שנקר נעה
0455351601 מעורבות תהליכים דלקתיים במחלות ניווניות של המוח שיעור ה 10:00 12:00 2 002 שרמן ד"ר פרנקל דן
0455256601 מעבדה בביולוגיה מולקולרית של התא מעבדה א 14:00 18:00 6 006 בריטניה פרופ' וייל מיגל
מעבדה ג 14:00 19:00 0 107 בריטניה פרופ' וייל מיגל
0455252201 מעבדה בכימיה שיעור א 09:00 10:00 4 105 שרמן פרופ' עאזם עבדסלאם
ד"ר נחליאל אסתר
0455252203 מעבדה בכימיה מעבדה א 14:00 19:00 0 102 שרמן פרופ' עאזם עבדסלאם
ד"ר נחליאל אסתר
0455252204 מעבדה בכימיה מעבדה ב 14:00 19:00 0 102 שרמן פרופ' עאזם עבדסלאם
ד"ר נחליאל אסתר
0455252301 מעבדה במיקרוביולוגיה מעבדה ב 14:00 15:00 4 005 בריטניה פרופ' סגל גיל
מעבדה ד 14:00 17:00 0 107 בריטניה פרופ' סגל גיל
0455381001 מעבדת פרוייקט פרויקט 6
0455888801 נושאים באיכות הסביבה שיעור ג 18:00 20:00 2 014 בריטניה פרופ' אבלסון אביגדור
0455306401 נוירואתולוגיה: מודלים של בע"ח בנוירוביולוגיה שיעור ה 10:00 12:00 3 003 שרמן פרופ' אילי אמיר
ד"ר ברנע ענת
שיעור ג 12:00 13:00 0 003 שרמן פרופ' אילי אמיר
ד"ר ברנע ענת
0455612301 סמינריון בכתב בביוכימיה וביולוגיה מולקולרית סמינר 2 פרופ' כנעני דן
0455612401 סמינריון בכתב בזואולוגיה סמינר 2 פרופ' לשם יוסף
0455612501 סמינריון בכתב בחקר התא ובאימונולוגיה סמינר 2 ד"ר גת ויקס עירית
0455612601 סמינריון בכתב בביולוגיה מולקולרית ואקולוגיה של צמחים סמינר 2 פרופ' שרון עמיר
0455612701 סמינריון בכתב במיקרוביולוגיה מולקולרית ובביוטכנולוגיה סמינר 2 פרופ' סגל דני
0455612801 סמינריון בכתב בנוירוביולוגיה סמינר 2 ד"ר רכבי עודד
0455383401 עקרונות ביוטכנולוגיים בהנדסת רקמות שיעור ד 12:00 14:00 2 01 - קציר גרין ד"ר דביר טל
0455383001 פאוניסטיקה של חרקים א' שיעור ד 16:00 18:00 2 105 שרמן ד"ר דורצ'ין נטע
0455383101 פאוניסטיקה של חרקים ב' מעבדה ד 18:00 20:00 4 110 שרמן ד"ר דורצ'ין נטע
ד"ר פרידברג אמנון
0455250301 פיסיולוגיה של הצמח - מעבדה מעבדה ב 14:00 19:00 4 110 בריטניה פרופ' פרום הלל
פרופ' גורביץ מיכאל
0455383201 פתולוגיות (מחלות) במאה ה- 21 - הדלקת כמטרה חדשנית לטיפול שיעור ב 10:00 12:00 2 003 שרמן פרופ' לנגר בן-ברוך עדית
ד"ר פרנקל דן
פרופ' נוימן דרורית
ד"ר מוניץ אריאל
0114656501 שמירת יציבות הגנום במצבי בריאות וחולי שיעור ד 12:00 14:00 2 פרופ' שילה יוסי
0455277901 תכנות במטלב למדעי המוח שיעור ב 12:00 14:00 3 207 דן-דוד ד"ר בלינדר פבלו
גב' אלון עמית
0455277902 תכנות במטלב למדעי המוח תרגיל ג 14:00 16:00 0 10 שרמן גב' בוטויניק רותם
0455277903 תכנות במטלב למדעי המוח תרגיל ג 08:00 10:00 0 10 שרמן גב' בוטויניק רותם