רשימת קורסים:
מס' קורס שם קורס אופן הוראה יום משעה עד שעה ש"ס חדר ובניין מרצים
0455253601 אבולוציה שיעור ד 08:30 10:00 3 005 בריטניה פרופ' לוטם ארנון
שיעור ד 10:00 11:00 0 014 בריטניה פרופ' לוטם ארנון
0455253602 אבולוציה שיעור ה 14:00 17:00 3 005 בריטניה פרופ' לוטם ארנון
0455252701 פיסיולוגיה של הצמח שיעור ב 12:00 14:00 4 005 בריטניה פרופ' ססה גואידו
פרופ' פרום הלל
שיעור ד 12:00 14:00 0 005 בריטניה פרופ' ססה גואידו
פרופ' פרום הלל
0455254901 ב יוכימיה של חומצות גרעין וביולוגיה מולקולרית שיעור ב 10:00 12:00 4 005 בריטניה פרופ' ורדימון לילי
ד"ר מורבינסקי דינורה
פרופ' אלרואי שטיין אורנה
פרופ' קאופמן גבריאל
שיעור ה 10:00 12:00 0 005 בריטניה פרופ' ורדימון לילי
ד"ר מורבינסקי דינורה
פרופ' אלרואי שטיין אורנה
פרופ' קאופמן גבריאל
0455254902 ב יוכימיה של חומצות גרעין וביולוגיה מולקולרית שיעור א 10:00 12:00 4 014 בריטניה פרופ' ורדימון לילי
ד"ר מורבינסקי דינורה
פרופ' אלרואי שטיין אורנה
פרופ' קאופמן גבריאל
שיעור ג 10:00 12:00 0 014 בריטניה פרופ' ורדימון לילי
ד"ר מורבינסקי דינורה
פרופ' אלרואי שטיין אורנה
פרופ' קאופמן גבריאל
0455258001 מיקרוביולוגיה שיעור א 12:00 14:00 4 014 בריטניה ד"ר הרשקוביץ ענת
ד"ר אלדר אביגדור
פרופ' בכרך ערן
ד"ר יעקובי יפתח
שיעור ד 10:00 12:00 0 005 בריטניה ד"ר הרשקוביץ ענת
ד"ר אלדר אביגדור
פרופ' בכרך ערן
ד"ר יעקובי יפתח
0455258002 מיקרוביולוגיה שיעור ב 08:00 10:00 4 105 טרובוביץ ד"ר הרשקוביץ ענת
ד"ר אלדר אביגדור
פרופ' בכרך ערן
ד"ר יעקובי יפתח
שיעור ג 14:00 16:00 0 014 בריטניה ד"ר הרשקוביץ ענת
ד"ר אלדר אביגדור
פרופ' בכרך ערן
ד"ר יעקובי יפתח