רשימת קורסים:
מס' קורס שם קורס אופן הוראה יום משעה עד שעה ש"ס חדר ובניין מרצים
2171331401 אנגלית מתקדמים ב' שו"ת ג 10:00 12:00 0 104 ווב גב' מוניק זלצר אלפסי
שו"ת ה 14:00 16:00 0 207 דן-דוד גב' מוניק זלצר אלפסי
2171331402 אנגלית מתקדמים ב' שו"ת ב 14:00 16:00 0 207 דן-דוד גב' מוניק זלצר אלפסי
שו"ת ד 12:00 14:00 0 110 שרמן גב' מוניק זלצר אלפסי
0455151201 מבוא לביולוגיה א' שיעור ד 12:00 14:00 4 014 בריטניה פרופ' גזית אהוד
פרופ' ארליך מרסלו
פרופ' אבני עדי
ד"ר רכבי עודד
שיעור ה 14:00 16:00 0 014 בריטניה פרופ' גזית אהוד
פרופ' ארליך מרסלו
פרופ' אבני עדי
ד"ר רכבי עודד
0455151202 מבוא לביולוגיה א' שיעור ב 16:00 18:00 4 014 בריטניה פרופ' גזית אהוד
פרופ' ארליך מרסלו
פרופ' אבני עדי
ד"ר רכבי עודד
שיעור ד 16:00 18:00 0 014 בריטניה פרופ' גזית אהוד
פרופ' ארליך מרסלו
פרופ' אבני עדי
ד"ר רכבי עודד
0455156601 כימיה כללית ואנליטית שיעור א 14:00 17:00 7 014 בריטניה ד"ר צפדיה יוסף
שיעור ד 14:00 16:00 0 014 בריטניה ד"ר צפדיה יוסף
0455156602 כימיה כללית ואנליטית שיעור ב 08:00 10:00 7 014 בריטניה ד"ר צפדיה יוסף
שיעור ד 09:00 12:00 0 014 בריטניה ד"ר צפדיה יוסף
0455156603 כימיה כללית ואנליטית תרגיל ג 12:00 14:00 0 005 בריטניה מר עתאמנה מוחמד
0455156604 כימיה כללית ואנליטית תרגיל ה 10:00 12:00 0 105 שרמן גב' אנטושווילי מאיה
0455156605 כימיה כללית ואנליטית תרגיל ב 12:00 14:00 0 207 דן-דוד מר אטלי אילן
0455156606 כימיה כללית ואנליטית תרגיל ב 12:00 14:00 0 003 שרמן מר אידלשטיין גנדי
0455156607 כימיה כללית ואנליטית תרגיל ב 10:00 12:00 0 114 שרמן גב' פור מעיין
0455156608 כימיה כללית ואנליטית תרגיל ה 12:00 14:00 0 105 שרמן מר עתאמנה מוחמד
0455156609 כימיה כללית ואנליטית תרגיל ד 12:00 14:00 0 207 דן-דוד גב' אנטושווילי מאיה
0455156610 כימיה כללית ואנליטית תרגיל ב 10:00 12:00 0 207 דן-דוד מר אטלי אילן
0455156611 כימיה כללית ואנליטית תרגיל ה 12:00 14:00 0 110 שרמן מר אידלשטיין גנדי
0455156612 כימיה כללית ואנליטית תרגיל ג 10:00 12:00 0 207 דן-דוד גב' פור מעיין
0455180401 מתמטיקה שיעור ג 10:00 12:00 6 014 בריטניה פרופ' גינסבורג דוד
גב' קארידי תאילין
שיעור ה 12:00 14:00 0 014 בריטניה פרופ' גינסבורג דוד
גב' קארידי תאילין
0455180402 מתמטיקה שיעור ג 12:00 14:00 6 014 בריטניה פרופ' גינסבורג דוד
גב' קארידי תאילין
שיעור ה 10:00 12:00 0 014 בריטניה פרופ' גינסבורג דוד
גב' קארידי תאילין
0455180403 מתמטיקה תרגיל ד 10:00 12:00 0 002 שרמן מר קצין דוד
0455180404 מתמטיקה תרגיל א 12:00 14:00 0 105 שרמן מר מוריק חן
0455180405 מתמטיקה תרגיל ה 08:00 10:00 0 002 שרמן מר כרמון דניאל
0455180406 מתמטיקה תרגיל ג 10:00 12:00 0 203 דן-דוד מר כרמון דניאל
0455180407 מתמטיקה תרגיל ד 12:00 14:00 0 002 שרמן מר קצין דוד
0455180408 מתמטיקה תרגיל א 14:00 16:00 0 002 שרמן מר מוריק חן