רשימת קורסים:
מס' קורס שם קורס אופן הוראה יום משעה עד שעה ש"ס חדר ובניין מרצים
0455306601 מבוא לביואינפורמטיקה - קורס חובה שיעור ג 15:00 17:00 2 014 בריטניה פרופ' הלפרין ערן
ד"ר נחמן יפתח
ד"ר גת ויקס עירית
0455306602 מבוא לביואינפורמטיקה - קורס חובה שיעור ב 10:00 12:00 2 014 בריטניה פרופ' הלפרין ערן
ד"ר נחמן יפתח
ד"ר גת ויקס עירית