רשימת קורסים:
מס' קורס שם קורס אופן הוראה יום משעה עד שעה ש"ס חדר ובניין מרצים
0455308801 אבני דרך בהיסטוריה של תורת האבולוציה שיעור א 16:00 18:00 1 105 שרמן פרופ' וול דוד
0455262601 גנטיקה כללית - מעבדה מעבדה ה 14:00 18:00 4 110 בריטניה פרופ' רון אליאורה
פרופ' סגל דני
ד"ר פרקט ענת
0455280701 התנהגות בע"ח שיעור ה 14:00 17:00 3 005 בריטניה ד"ר יובל יוסי
ד"ר שרף ינון
0455253501 חוליתניים למתקדמים: אנטומיה משווה מבנה ופונקציה של מערכות הג שיעור ד 16:00 18:00 6 105 שרמן פרופ' עילם דוד
ד"ר הולצמן רועי
מעבדה ג 12:00 16:00 0 114 שרמן פרופ' עילם דוד
ד"ר הולצמן רועי
0455268001 ניתוח תוצאות ניסויים שיעור ג 10:00 12:00 2 006 בריטניה פרופ' רון אליאורה
0455256301 סוציוביולוגיה שיעור ג 17:00 19:00 2 014 בריטניה פרופ' זהבי אמוץ
0455265601 פאוניסטיקה של עופות ודו-חיים שיעור ד 12:00 14:00 6 01 מוזיאון זואולוגי פרופ' יום טוב יורם
ד"ר דור רועי
פרופ' לשם יוסף
שיעור ה 12:00 14:00 0 01 מוזיאון זואולוגי פרופ' יום טוב יורם
ד"ר דור רועי
פרופ' לשם יוסף
0455306501 תכנות ב - perl לביולוגים מעבדה ג 10:00 13:00 3 10 שרמן גב' לוי קרין אלי
גב' עבדאלהאדי נארימאן
0455306502 תכנות ב - perl לביולוגים מעבדה ב 12:00 15:00 3 10 שרמן גב' לוי קרין אלי
גב' עבדאלהאדי נארימאן