רשימת קורסים:
מס' קורס שם קורס שיטת הוראה יום משעה עד שעה ש"ס חדר ובניין מרצים
0431310901 אופקים חדשניים באקולוגיה סמינר א 14:00 16:00 2 330 שרמן ד"ר יובל יוסי
0400100101 בטיחות שיעור ו 08:15 13:00 0 014 בריטניה פרופ' ססה גואידו
0452311401 ביולוגיה של התא למתקדמים שיעור א 12:00 14:00 2 222 בריטניה פרופ' לדרקרמר חררדו
פרופ' ורשנר דניאל
ד"ר פדלר קראוני ורד
0452111401 ביולוגיה של התא למתקדמים שיעור א 12:00 14:00 2 222 בריטניה פרופ' לדרקרמר חררדו
פרופ' ורשנר דניאל
ד"ר פדלר קראוני ורד
0431460301 ביוסטטיסטיקה שיעור א 10:00 12:00 4 005 בריטניה פרופ' הושון דורתה
פרופ' מאירי שי
ד"ר הולצמן רועי
ד"ר בלמקר יונתן
שיעור ב 12:00 13:00 0 105 שרמן פרופ' הושון דורתה
פרופ' מאירי שי
ד"ר הולצמן רועי
ד"ר בלמקר יונתן
0431460302 ביוסטטיסטיקה תרגיל ד 10:00 11:00 0 10 שרמן מר ג'יואן אור
0431460303 ביוסטטיסטיקה תרגיל ד 11:00 12:00 0 10 שרמן מר גרנות איתי
0491322401 גישות מחקר בנוירואימונולוגיה שיעור ג 12:00 14:00 2 01 - קציר גרין ד"ר פרנקל דן
0411306101 גנטיקה של אוכלוסיות והתאוריה האבולוציונית שיעור ד 12:00 14:00 2 003 שרמן ד"ר הדני לילך
0491322501 ההיפוקמפוס, האמיגדלה וקידוד זכרון במוח היונק שיעור ג 16:00 18:00 2 002 שרמן פרופ' אשרי אורי
מר בן-סימון יואב
0491322801 הכרות עם תוכנת ניתוח הדמיה של המוח FSL שיעור ב 10:00 12:00 2 10 שרמן ד"ר שינברג תום
0453338801 הנדסת נוגדנים שיעור ה 10:00 12:00 2 002 שרמן פרופ' בנהר איתי
2172331501 כתיבה מדעית לתלמידי מדע החיים שו"ת ה 12:00 14:00 0 10 שרמן גב' הרייט רובין
0431461601 מאקרואקולוגיה שיעור 3 פרופ' מאירי שי
0431462701 מבוא לתוכנת R שו"ת 3 פרופ' מאירי שי
ד"ר הולצמן רועי
0453339501 נושאים עכשוויים במיקרוביולוגיה שיעור ג 10:00 11:00 1 01 - קציר גרין פרופ' סגל גיל
0453439501 נושאים עכשוויים במיקרוביולוגיה שיעור ג 10:00 11:00 1 01 - קציר גרין
0453411501 עקרון ה - hologenome : תפקיד ה- microbiota בהתאמה והאבולוציה שיעור ג 11:00 12:00 1 01 - קציר גרין פרופ' רוזנברג יוגין
0453410501 עקרונות ושימוש של שיטות פיזיקליות בביולוגיה שיעור א 16:00 19:00 3 005 בריטניה פרופ' גזית אהוד
פרופ' כהן גרלד
0411461401 פרקים נבחרים במדעי הצמח א' שיעור ב 10:00 12:00 2 110 שרמן ד"ר שני אילון
ד"ר ויינשטיין רועי
0452311701 שיטות בסיסיות בביולוגיה של התא ובביולוגיה מולקולרית שיעור ד 12:00 14:00 2 222 בריטניה פרופ' לדרקרמר חררדו
פרופ' הורוביץ מייה
0453339701 נושאים נבחרים בגנטיקה עכשווית שיעור ב 08:00 09:00 2 01 - קציר גרין פרופ' ברמן יהודית
0453439701 נושאים נבחרים בגנטיקה עכשווית שיעור ב 08:00 09:00 2 01 - קציר גרין
0491322101 נושאים נבחרים בנוירוביולוגיה סמינר ה 14:00 15:00 2 002 שרמן ד"ר רכבי עודד
ד"ר בלינדר פבלו
0491322701 סמינר מרכז ההדמיה (MRI ) סמינר ב 12:00 14:00 2 222 בריטניה ד"ר שינברג תום
0421499801 סמינר מחקר בביוכימיה סמינר ב 14:00 16:00 2 003 שרמן ד"ר צור צפריר
ד"ר צפדיה יוסף
0421499901 סמינר מחקר בביוכימיה סמינר ב 14:00 16:00 2 003 שרמן ד"ר צור צפריר
ד"ר צפדיה יוסף
0411499801 סמינר מל"מ א' במדעי הצמח סמינר ב 09:00 10:00 2 006 בריטניה פרופ' שטרנברג מרסלו
0411499901 סמינר מל"מ ב' במדעי הצמח סמינר ב 09:00 10:00 0 006 בריטניה פרופ' שטרנברג מרסלו
0431499801 סמינר מל"מ א' בזואולוגיה סמינר ד 15:00 16:00 2 002 שרמן ד"ר ריבק גל
0431499901 סמינר מל"מ ב' בזואולוגיה סמינר ד 15:00 16:00 2 002 שרמן ד"ר ריבק גל
0452410901 סמינר מל"מ א' בחקר התא סמינר ב 09:00 10:00 2 105 שרמן פרופ' אלרואי שטיין אורנה
0452411001 סמינר מל"מ ב' בחקר התא סמינר ב 09:00 10:00 2 105 שרמן פרופ' אלרואי שטיין אורנה
0453410901 סמינר מל"מ א' במיקרוביולוגיה מולקולרית וביוטכנולוגיה סמינר ג 09:00 10:00 2 105 שרמן פרופ' ברמן יהודית
0453411001 סמינר מל"מ ב' במיקרוביולוגיה מולקולרית וביוטכנולוגיה סמינר ג 09:00 10:00 2 105 שרמן פרופ' ברמן יהודית
0491499801 סמינר מל"מ א' בנוירוביוכימיה סמינר ה 15:00 16:00 2 002 שרמן פרופ' פנקס קרמרסקי רונית
פרופ' שטיין ראובן
0491499901 סמינר מל"מ ב' בנוירוביוכימיה סמינר ה 15:00 16:00 2 002 שרמן ד"ר פרנקל דן
0400200001 קריאה מודרכת ודיון במסגרת קבוצות המחקר סמינר 2