רשימת קורסים:
מס' קורס שם קורס אופן הוראה יום משעה עד שעה ש"ס חדר ובניין מרצים
0455306601 מבוא לביואינפורמטיקה - קורס חובה שיעור ג 15:00 17:00 2 014 בריטניה פרופ' הלפרין ערן
ד"ר נחמן יפתח
ד"ר גת ויקס עירית
0455306602 מבוא לביואינפורמטיקה - קורס חובה שיעור ב 10:00 12:00 2 014 בריטניה פרופ' הלפרין ערן
ד"ר נחמן יפתח
ד"ר גת ויקס עירית
0455334801 אבולוציה מולקולרית שיעור ג 10:00 12:00 4 105 שרמן פרופ' פופקו טל
פרופ' הושון דורתה
ד"ר מירוז איתי
שיעור ד 08:00 10:00 0 105 שרמן פרופ' פופקו טל
פרופ' הושון דורתה
ד"ר מירוז איתי
0455308801 אבני דרך בהיסטוריה של תורת האבולוציה שיעור א 16:00 18:00 1 105 שרמן פרופ' וול דוד
0455342401 אינטראקציות צמח פתוגן שיעור ד 10:00 13:00 3 105 שרמן פרופ' שרון עמיר
פרופ' ססה גואידו
0455379801 איתותים מולקולרים בתהליכי חלוקה התמינות ואפופטוזיס שיעור א 13:00 14:00 3 014 בריטניה פרופ' פנקס קרמרסקי רונית
פרופ' שטיין ראובן
פרופ' הניס יואב
שיעור ב 12:00 14:00 0 002 שרמן פרופ' פנקס קרמרסקי רונית
פרופ' שטיין ראובן
פרופ' הניס יואב
0455370301 ביוגיאוגרפיה שיעור ב 08:00 10:00 4 01 מוזיאון זואולוגי פרופ' מאירי שי
0455346201 ביוטכנולוגיה בצמחים שיעור ב 08:00 10:00 4 202 בריטניה ד"ר דיסטלפלד אסף
פרופ' ברימן עדינה
פרופ' זילברשטיין אביה
פרופ' שרון עמיר
שיעור ה 08:00 10:00 0 006 בריטניה ד"ר דיסטלפלד אסף
פרופ' ברימן עדינה
פרופ' זילברשטיין אביה
פרופ' שרון עמיר
0455306301 ביולוגיה התפתחותית שיעור א 14:00 17:00 3 006 בריטניה פרופ' ורדימון לילי
פרופ' חיימוביץ דניאל
פרופ' אשרי פדן רות
0455303201 ביולוגיה מולקולרית של מחלות מדבקות ממקור חיידקי שיעור א 09:00 11:00 2 002 שרמן פרופ' סגל גיל
0455304701 ביולוגיה התפתחותית של צמחים שיעור ב 14:00 16:00 4 006 בריטניה פרופ' אלוני רוני
פרופ' ילובסקי שאול
ד"ר שני אילון
שיעור ה 10:00 12:00 0 006 בריטניה פרופ' אלוני רוני
פרופ' ילובסקי שאול
ד"ר שני אילון
0455305301 ביולוגיה ימית שיעור א 09:00 12:00 3 105 שרמן פרופ' בניהו יהודה
פרופ' אילן מיכה
0455382301 ביולוגיה ימית - סיור סיור 1 פרופ' בניהו יהודה
פרופ' אילן מיכה
0455305101 בקרה אנדוקרינית שיעור ג 08:00 10:00 2 014 בריטניה פרופ' גוטהילף יואב
0455365201 בקרה הורמונלית של התנהגות בע"ח שיעור ג 12:00 14:00 2 003 שרמן פרופ' טרקל יוסף
0455262601 גנטיקה כללית - מעבדה מעבדה ה 14:00 18:00 4 110 בריטניה פרופ' רון אליאורה
פרופ' סגל דני
ד"ר פרקט ענת
0455380401 גנטיקה מולקולרית וביוטכנולוגיה בצמחים- ש+מ ג 11:00 15:00 4 110 בריטניה ד"ר מירוז איתי
פרופ' אוהד ניר
ד"ר דיסטלפלד אסף
פרופ' פרום הלל
פרופ' זילברשטיין אביה
0455368201 גנטיקה של מיקרואורגניזמים ובקרת הביטוי הגנטי שיעור ב 10:00 12:00 4 006 בריטניה ד"ר הרשקוביץ ענת
פרופ' גופנא אורי
שיעור ה 12:00 14:00 0 006 בריטניה ד"ר הרשקוביץ ענת
פרופ' גופנא אורי
0455336001 הנדסה גנטית שיעור א 09:00 11:00 3 006 בריטניה ד"ר קולוט מיכאל
שיעור ג 14:00 15:00 0 006 בריטניה ד"ר קולוט מיכאל
0455280701 התנהגות בע"ח שיעור ה 14:00 17:00 3 005 בריטניה ד"ר יובל יוסי
ד"ר שרף ינון
0455253501 חוליתניים למתקדמים: אנטומיה משווה מבנה ופונקציה של מערכות הג שיעור ד 16:00 18:00 6 105 שרמן פרופ' עילם דוד
ד"ר הולצמן רועי
מעבדה ג 12:00 16:00 0 114 שרמן פרופ' עילם דוד
ד"ר הולצמן רועי
0455308501 חרקים טפילי חרקים שיעור א 14:00 16:00 2 110 שרמן פרופ' גרלינג דן
0455343901 מבוא לביולוגיה מבנית שיעור א 12:00 13:00 4 006 בריטניה פרופ' בן-טל ניר
פרופ' הירש יואל
שיעור ד 10:00 12:00 0 006 בריטניה פרופ' בן-טל ניר
פרופ' הירש יואל
0455343902 מבוא לביולוגיה מבנית - תרגיל תרגיל א 13:00 14:00 0 10 שרמן גב' נרונסקי איה
0455323701 מבוא לנוירוביולוגיה שיעור ב 08:00 10:00 4 002 שרמן פרופ' אשרי אורי
פרופ' שטיין ראובן
שיעור ד 08:00 10:00 0 002 שרמן פרופ' אשרי אורי
פרופ' שטיין ראובן
0455323702 מבוא לנוירוביולוגיה - תרגיל רשות תרגיל א 15:00 16:00 0 005 בריטניה גב' שוורץ סרברו אינה
0455323703 מבוא לנוירוביולוגיה - תרגיל רשות תרגיל ד 15:00 16:00 0 005 בריטניה גב' שוורץ סרברו אינה
0455277701 מבנה המוח שיעור א 16:00 19:00 5 002 שרמן מר תבור עידו
0455350501 מיפוי המוח ודימות מוחי שיעור א 09:00 12:00 3 003 שרמן פרופ' אסף יניב
0455352401 מעבדה ביחסי צמח-פתוגן מעבדה ד 13:00 17:00 3 110 בריטניה פרופ' שרון עמיר
פרופ' ססה גואידו
0455361001 מעבדת פרוייקט מעבדה 6
0455253401 מעבדה בנוירופיסילוגיה ובפיסיולוגיה מערכתית מעבדה א 14:00 19:00 4 107 שרמן ד"ר מיכאלבסקי יצחק
פרופ' קרונפלד נגה
ד"ר שיינין אנטון
פרופ' אילי אמיר
ד"ר ריבק גל
0455253402 מעבדה בנוירופיסילוגיה ובפיסיולוגיה מערכתית מעבדה ה 14:00 19:00 0 107 שרמן ד"ר מיכאלבסקי יצחק
פרופ' קרונפלד נגה
ד"ר שיינין אנטון
פרופ' אילי אמיר
ד"ר ריבק גל
0455303401 נגיפים גורמי מחלות - מנגנונים מולקולריים שיעור ב 14:00 16:00 2 014 בריטניה פרופ' בכרך ערן
ד"ר שטרן גרונדלנד עדי
ד"ר סקלן אלה
ד"ר קובילר אורן
0455304501 ננוביוטכנולוגיה שיעור ג 15:00 17:00 2 222 בריטניה ד"ר דביר טל
0455256301 סוציוביולוגיה שיעור ג 17:00 19:00 2 014 בריטניה פרופ' זהבי אמוץ
0455312301 סמינריון בכתב בביוכימיה וביולוגיה מולקולרית סמינר 2 פרופ' כנעני דן
0455312401 סמינריון בכתב בזואולוגיה סמינר 2 פרופ' לשם יוסף
0455312501 סמינריון בכתב בחקר התא ובאימונולוגיה סמינר 2 ד"ר גת ויקס עירית
0455312601 סמינריון בכתב בביולוגיה מולקולרית ואקולוגיה של צמחים סמינר 2 פרופ' שרון עמיר
0455312701 סמינריון בכתב במיקרוביולוגיה מולקולרית ובביוטכנולוגיה סמינר 2 פרופ' סגל דני
0455312801 סמינריון בכתב בנוירוביולוגיה סמינר 2 ד"ר רכבי עודד
0119564001 עולם הפטריות שיעור ה 10:00 12:00 2 פרופ' אושרוב ניר
פרופ' שרון עמיר
0455265601 פאוניסטיקה של עופות ודו-חיים שיעור ד 12:00 14:00 6 01 מוזיאון זואולוגי פרופ' יום טוב יורם
ד"ר דור רועי
פרופ' לשם יוסף
שיעור ה 12:00 14:00 0 01 מוזיאון זואולוגי פרופ' יום טוב יורם
ד"ר דור רועי
פרופ' לשם יוסף
0455377901 פרקים בביוטכנולוגיה שיעור ב 16:00 18:00 4 002 שרמן פרופ' בנהר איתי
שיעור ד 16:00 18:00 0 002 שרמן פרופ' בנהר איתי
0455305901 צמחי תועלת שיעור א 12:00 14:00 2 002 שרמן פרופ' גרטי יעקב
0455306501 תכנות ב - perl לביולוגים מעבדה ג 10:00 13:00 3 10 שרמן גב' לוי קרין אלי
גב' עבדאלהאדי נארימאן
0455306502 תכנות ב - perl לביולוגים מעבדה ב 12:00 15:00 3 10 שרמן גב' לוי קרין אלי
גב' עבדאלהאדי נארימאן