רשימת קורסים:
מס' קורס שם קורס אופן הוראה יום משעה עד שעה ש"ס חדר ובניין מרצים
0455250101 מבוא לביולוגיה מולקלרית - מעבדה שיעור א 13:00 15:00 5 005 בריטניה פרופ' גופנא אורי
פרופ' רון אליאורה
ד"ר פרקט ענת
מעבדה א 15:00 19:00 0 107 בריטניה פרופ' גופנא אורי
פרופ' רון אליאורה
ד"ר פרקט ענת
0455250102 מבוא לביולוגיה מולקלרית - מעבדה שיעור ב 12:00 14:00 5 005 בריטניה פרופ' גופנא אורי
פרופ' רון אליאורה
ד"ר פרקט ענת
מעבדה ב 14:00 18:00 0 107 בריטניה פרופ' גופנא אורי
פרופ' רון אליאורה
ד"ר פרקט ענת
0455250103 מבוא לביולוגיה מולקלרית - מעבדה שיעור ד 13:00 15:00 5 005 בריטניה פרופ' גופנא אורי
פרופ' רון אליאורה
ד"ר פרקט ענת
מעבדה ד 15:00 19:00 0 107 בריטניה פרופ' גופנא אורי
פרופ' רון אליאורה
ד"ר פרקט ענת
0455252601 גנטיקה כללית שיעור א 08:00 11:00 3 014 בריטניה פרופ' סגל דני
ד"ר פרקט ענת
ד"ר דיסטלפלד אסף
0455252602 גנטיקה כללית שיעור ד 08:00 11:00 3 005 בריטניה פרופ' סגל דני
ד"ר פרקט ענת
ד"ר דיסטלפלד אסף
0455252603 גנטיקה כללית תרגיל ב 10:00 12:00 0 002 שרמן מר אבן טוב ערן
0455252604 גנטיקה כללית תרגיל ג 14:00 16:00 0 002 שרמן גב' עלאיוף יערה
0455252607 גנטיקה כללית תרגיל א 14:00 16:00 0 105 שרמן מר ארגוב טל
0455252608 גנטיקה כללית תרגיל ב 12:00 14:00 0 014 בריטניה מר ברונשטיין אלכס
0455252609 גנטיקה כללית תרגיל ב 10:00 12:00 0 105 שרמן מר רוזנברג אלכס
0455252610 גנטיקה כללית תרגיל ה 08:00 10:00 0 105 שרמן מר פיינר רון
0455254801 ביוכימיה - אנזימולוגיה ומטבוליזם שיעור א 11:00 13:00 5 014 בריטניה ד"ר צור צפריר
ד"ר מיכאלבסקי יצחק
פרופ' קוטלייר אלכסנדר
שיעור ה 08:00 10:00 0 014 בריטניה ד"ר צור צפריר
ד"ר מיכאלבסקי יצחק
פרופ' קוטלייר אלכסנדר
תרגיל ג 08:00 10:00 0
0455254802 ביוכימיה - אנזימולוגיה ומטבוליזם שיעור ג 10:00 12:00 5 005 בריטניה ד"ר צור צפריר
ד"ר מיכאלבסקי יצחק
פרופ' קוטלייר אלכסנדר
שיעור ה 12:00 14:00 0 005 בריטניה ד"ר צור צפריר
ד"ר מיכאלבסקי יצחק
פרופ' קוטלייר אלכסנדר
תרגיל ג 08:00 10:00 0
0455255201 פיזיולוגיה של בעלי חיים שיעור ב 08:00 10:00 4 005 בריטניה פרופ' אילי אמיר
שיעור ה 10:00 12:00 0 005 בריטניה פרופ' קרונפלד נגה
0455255202 פיזיולוגיה של בעלי חיים שיעור ב 14:00 16:00 4 005 בריטניה פרופ' קרונפלד נגה
שיעור ה 12:00 14:00 0 002 שרמן פרופ' אילי אמיר
0455281501 פיסיקה ב' שיעור ג 14:00 16:00 3 לב פיזיקה שנקר פרופ' פיסצקי אליעזר
0455281502 פיסיקה ב' שיעור ג 16:00 18:00 3 לב פיזיקה שנקר פרופ' פיסצקי אליעזר
0455281503 פיסיקה ב' תרגיל א 12:00 13:00 0 005 בריטניה מר ליזרוביץ שי
0455281504 פיסיקה ב' תרגיל ב 12:00 13:00 0 110 שרמן מר סלון אורן
0455281505 פיסיקה ב' תרגיל ה 12:00 13:00 0 104 פיזיקה שנקר מר אריאלי אורי
0455281506 פיסיקה ב' תרגיל א 11:00 12:00 0 006 בריטניה מר ליזרוביץ שי
0455281507 פיסיקה ב' תרגיל ד 12:00 13:00 0 005 בריטניה מר ליזרוביץ שי
0455281508 פיסיקה ב' תרגיל ג 12:00 13:00 0 002 שרמן מר סלון אורן
0455281509 פיסיקה ב' תרגיל ד 11:00 12:00 0 005 בריטניה מר ליזרוביץ שי
0455281510 פיסיקה ב' - תגבור תרגיל ה 18:00 20:00 0 014 בריטניה פרופ' פיסצקי אליעזר