רשימת קורסים:
מס' קורס שם קורס אופן הוראה יום משעה עד שעה ש"ס חדר ובניין מרצים
0455265601 פאוניסטיקה של עופות ודו-חיים שיעור ד 12:00 14:00 6 01 מוזיאון זואולוגי פרופ' יום טוב יורם
ד"ר דור רועי
פרופ' לשם יוסף
שיעור ה 12:00 14:00 0 01 מוזיאון זואולוגי פרופ' יום טוב יורם
ד"ר דור רועי
פרופ' לשם יוסף
סיור 0 פרופ' יום טוב יורם
ד"ר דור רועי
פרופ' לשם יוסף