רשימת קורסים:
מס' קורס שם קורס אופן הוראה יום משעה עד שעה ש"ס חדר ובניין מרצים
0421413001 ביולוגיה מולקולרית של ממברנות שיעור ב 12:00 14:00 2 01 - קציר גרין פרופ' קוטלייר אלכסנדר
ד"ר פראג גלי
0440312801 אבולוציה של חיידקים ונגיפים על המסלול המהיר שיעור א 10:00 12:00 2 222 בריטניה ד"ר שטרן גרונדלנד עדי
פרופ' אלדר אביגדור
0440312501 ביולוגיה של התא למתקדמים : תגובות תאיות לעקה בבריאות ובמחלות שיעור ד 08:00 10:00 2 013 בריטניה פרופ' אלרואי שטיין אורנה
פרופ' ברמן יהודית
פרופ' לדרקרמר חררדו
פרופ' ארליך מרסלו
0431461301 הבסיס המדעי לשמירת הטבע שיעור ב 14:00 17:00 3 003 שרמן פרופ' דיין תמר
0491361801 הבסיס המולקולרי והסטולוגי של מחלות מוח ניווניות באנשים ובמוד שיעור ב 16:00 18:00 2 013 בריטניה פרופ' פרנקל דן
שיעור ד 14:00 16:00 0 013 בריטניה פרופ' פרנקל דן
0452312301 כלים בביואינפורמטיקה שיעור א 13:00 15:00 2 009 שרמן גב' חלאבי קרן
0400200501 כתיבה מדעית לביולוגים שו"ת ב 10:00 12:00 0 009 שרמן פרופ' ברמן יהודית
2172331506 כתיבה מדעית לתלמידי מדעי החיים שו"ת ה 12:00 14:00 0 ד"ר נועה הלוי
0453339401 מה - DNA לאוכלוסיה שיעור ה 14:00 17:00 3 01 - קציר גרין פרופ' קופייק מרטין
ד"ר ויין יריב
ד"ר חגי צחי יצחק
פרופ' אוהד ניר
0491342701 חשיבות תאי האסטרוציטים בתפקוד המוח ובמצבי מחלה שיעור ב 16:00 18:00 2 013 בריטניה פרופ' פרנקל דן
שיעור ד 14:00 16:00 0 013 בריטניה פרופ' פרנקל דן
0466300301 מבוא לבטיחות וביטחון מזון שיעור 3 פרופ' אוהד ניר
0431462101 מיומניות מחקר שיעור א 08:30 10:00 2 01 מוזיאון זואולוגי מחוץ לקמפוס ד"ר דורצ'ין נטע
0421381401 מנגנוני קטליזה אנזימטית שיעור ה 10:00 13:00 3 632 שרמן ד"ר צור צפריר
0491325101 נושאים נבחרים בדימות מערכת העצבים ד 10:00 12:00 2 01 - קציר גרין פרופ' שינברג תום
ד"ר תבור עידו
0440312601 נושאים נבחרים במערכת החיסון המולדת והדבקות נגיפיות שיעור א 12:00 14:00 2 110 שרמן פרופ' בכרך ערן
0466400201 סיורים בנושא ביטחון המים והמזון סיור 2 פרופ' אוהד ניר
0400420301 סמינר נושאים נבחרים בביולוגיה תאורטית ומתמטית סמינר ב 12:00 13:00 1 202 בריטניה פרופ' מירוז איתי
ד"ר לוי אופיר
0400600001 עקרונות סטטיסטיים בניסויים שיעור ד 11:00 14:00 5 003 שרמן ד"ר לוי סיגל
0400600002 עקרונות סטטיסטיים בניסויים תרגיל ה 08:00 10:00 0 005 בריטניה מר זאבי יואב
0421381101 פרקים נבחרים בביולוגיה של הסרטן שיעור ב 14:00 16:00 2 01 - קציר גרין פרופ' מורבינסקי דינורה
פרופ' לנגר בן-ברוך עדית
ד"ר מאיו ליאור
ד"ר פדלר קראוני ורד
ד"ר פראג גלי
0411461401 פרקים נבחרים במדעי הצמח א' שיעור ג 09:00 11:00 2 001 הגן הבוטני פרופ' שטרנברג מרסלו
ד"ר שדה ניר
פרופ' אלוני רוני
0411312201 תכנות בשפת Python לביולוגיים שיעור ד 16:00 19:00 3 009` שרמן פרופ' מירוז איתי
פרופ' הדני לילך
מר בגה דרר
מר קמפינסקי אהרון
0453339701 נושאים נבחרים בגנטיקה עכשווית א' שיעור ב 08:00 09:00 2 01 - קציר גרין פרופ' קופייק מרטין
0453439701 נושאים נבחרים בגנטיקה עכשווית ב' שיעור ב 08:00 09:00 2 01 - קציר גרין פרופ' קופייק מרטין
0491322101 נושאים נבחרים בנוירוביולוגיה סמינר ה 14:00 15:00 0 003 שרמן פרופ' רכבי עודד
פרופ' בלינדר פבלו
0421499801 סמינר מחקר בביוכימיה א' סמינר ג 10:00 12:00 0 003 שרמן ד"ר רובינשטיין רתם
ד"ר נחמן יפתח
0421499901 סמינר מחקר בביוכימיה ב' סמינר ג 10:00 12:00 0 003 שרמן ד"ר רובינשטיין רתם
ד"ר נחמן יפתח
0440499801 סמינר מל"מ א' לביולוגיה מולקולרית של התא ולביוטכנולוגיה סמינר א 09:00 10:00 0 003 שרמן ד"ר חגי צחי יצחק
0440499901 סמינר מל"מ ב' לביולוגיה מולקולרית של התא ולביוטכנולוגיה סמינר א 09:00 10:00 0 003 שרמן ד"ר חגי צחי יצחק
0411499801 סמינר מל"מ א' במדעי הצמח סמינר ג 11:00 12:00 2 פרופ' יעקובי יפתח
0411499901 סמינר מל"מ ב' במדעי הצמח סמינר ג 11:00 12:00 2 פרופ' יעקובי יפתח
0431499801 סמינר מל"מ א' בזואולוגיה סמינר ד 12:00 13:00 2 002 שרמן ד"ר לוין ערן
0431499901 סמינר מל"מ ב' בזואולוגיה סמינר ד 12:00 13:00 2 002 שרמן ד"ר לוין ערן
0491499801 סמינר מל"מ א' בנוירוביוכימיה סמינר ה 15:00 16:00 1 003 שרמן פרופ' פנקס קרמרסקי רונית
פרופ' פרנקל דן
0491499901 סמינר מל"מ ב' בנוירוביוכימיה סמינר ה 15:00 16:00 2 003 שרמן פרופ' פנקס קרמרסקי רונית
פרופ' פרנקל דן