רשימת קורסים:
מס' קורס שם קורס אופן הוראה יום משעה עד שעה ש"ס חדר ובניין מרצים
0455162001 סיורי גן בוטני שו"ס ב 10:00 12:00 1 001 הגן הבוטני ד"ר ספיר יובל