רשימת קורסים:
מס' קורס שם קורס אופן הוראה יום משעה עד שעה ש"ס חדר ובניין מרצים
0431383301 אקולוגיה אבולוציונית שיעור ג 12:00 15:00 3 ד"ר בן-עמי פרידה
0431338001 אקולוגיה התנהגותית שיעור ב 11:00 14:00 3 פרופ' לוטם ארנון
ד"ר שפיגל אור
0453410301 אקולוגיה מיקרוביאלית שיעור ה 10:00 12:00 2 פרופ' גופנא אורי
0411356101 ביולוגיה של האבקה שיעור ג 09:00 11:00 0 ד"ר ספיר יובל
0421413001 ביולוגיה מולקולרית של ממברנות שיעור ב 12:00 14:00 2 פרופ' קוטלייר אלכסנדר
ד"ר פראג גלי
0431461301 הבסיס המדעי לשמירת הטבע שיעור ב 14:00 17:00 3 פרופ' דיין תמר
0452312301 כלים בביואינפורמטיקה שיעור א 13:00 15:00 2 גב' חלאבי קרן
2172331506 כתיבה מדעית לתלמידי מדעי החיים שו"ת ה 12:00 14:00 0 009 שרמן ד"ר נועה הלוי
2172331509 כתיבה מדעית לתלמידי מדעי החיים MA שו"ת ב 12:00 14:00 0 009 שרמן ד"ר אסתר לופטין
0491356601 מבוא להיסטולוגיה של מחלות במודל עכברי שו"ת 2 פרופ' פרנקל דן
ד"ר מורבינסקי דינורה
ד"ר בלינדר פבלו
0421381501 מידול מערכות ביולוגיות שיעור א 09:00 12:00 3 פרופ' שפרינצק דוד
ד"ר נחמן יפתח
פרופ' אלדר אביגדור
0431462101 מיומניות מחקר שיעור ד 08:15 10:00 2 ד"ר דורצ'ין נטע
0421312801 ממולקולות לתאים : ראשית החיים על כדור הארץ ומעבר שיעור ב 16:00 18:00 2 פרופ' בן-טל ניר
ד"ר קסל עמית
0411358701 מעבדה חישובית - ניתוח נתוי ריצוף עמוק בעידן הגנומי שיעור א 10:00 13:00 3 מר גליק ליאור
0491425101 נושאים מתקדמים בדימות מוח האדם ד 10:00 12:00 2 פרופ' שינברג תום
ד"ר תבור עידו
0440312601 נושאים נבחרים במערכת החיסון המולדת והדבקות נגיפיות שיעור ה 14:00 16:00 2 פרופ' בכרך ערן
0400420401 סמינר נושאים נבחרים בביולוגיה תאורטית ומתמטית סמינר ב 12:00 13:00 1 פרופ' מירוז איתי
ד"ר מרוז יסמין
0400600001 עקרונות סטטיסטיים בניסויים שיעור ד 11:00 14:00 5 ד"ר לוי סיגל
0400600002 עקרונות סטטיסטיים בניסויים תרגיל ה 08:00 10:00 0 ד"ר סעד יערה
0421381101 פרקים נבחרים בביולוגיה של הסרטן שיעור ב 14:00 16:00 2 ד"ר מורבינסקי דינורה
פרופ' לנגר בן-ברוך עדית
ד"ר מאיו ליאור
ד"ר פדלר קראוני ורד
ד"ר פראג גלי
0411315601 פיזיולוגיה ופתולוגיה של תוצרת מאוחסנת שיעור 2 פרופ' אוהד ניר
0491600001 שיטות מחקר בנוירופיזיולוגיה שיעור ג 10:00 12:00 0 פרופ' אשרי אורי
0453339101 תהליכי הפרדה לתוצרים ביולוגיים שיעור א 10:00 12:00 2 ד"ר ויין יריב
0411312201 תכנות בשפת Python לביולוגיים שיעור ד 16:00 19:00 3 פרופ' מירוז איתי
פרופ' הדני לילך
מר בגה דרר
0453339701 נושאים נבחרים בגנטיקה עכשווית א' שיעור ב 08:00 09:00 2 פרופ' קופייק מרטין
0453439701 נושאים נבחרים בגנטיקה עכשווית ב' שיעור ב 08:00 09:00 2 פרופ' קופייק מרטין
0491322101 נושאים נבחרים בנוירוביולוגיה סמינר ה 14:00 15:00 0 פרופ' רכבי עודד
ד"ר בלינדר פבלו
0421499801 סמינר מחקר בביוכימיה א' סמינר ג 10:00 12:00 0 ד"ר רובינשטיין רתם
ד"ר נחמן יפתח
0421499901 סמינר מחקר בביוכימיה ב' סמינר ג 10:00 12:00 0 ד"ר רובינשטיין רתם
ד"ר נחמן יפתח
0440499801 סמינר מל"מ א' לביולוגיה מולקולרית של התא ולביוטכנולוגיה סמינר א 09:00 10:00 0 פרופ' לדרקרמר חררדו
0440499901 סמינר מל"מ ב' לביולוגיה מולקולרית של התא ולביוטכנולוגיה סמינר א 09:00 10:00 0 פרופ' לדרקרמר חררדו
ד"ר חגי צחי יצחק
0411499801 סמינר מל"מ א' במדעי הצמח סמינר ג 11:00 12:00 2 001 הגן הבוטני ד"ר יעקובי יפתח
0411499901 סמינר מל"מ ב' במדעי הצמח סמינר ג 11:00 12:00 2 001 הגן הבוטני ד"ר יעקובי יפתח
0431499801 סמינר מל"מ א' בזואולוגיה סמינר ד 12:00 13:00 2 ד"ר לוין ערן
0431499901 סמינר מל"מ ב' בזואולוגיה סמינר ד 12:00 13:00 2 ד"ר לוין ערן
0491499801 סמינר מל"מ א' בנוירוביוכימיה סמינר ה 15:00 16:00 2 פרופ' פנקס קרמרסקי רונית
פרופ' שטיין ראובן
פרופ' פרנקל דן
0491499901 סמינר מל"מ ב' בנוירוביוכימיה סמינר ה 15:00 16:00 2 פרופ' פנקס קרמרסקי רונית
פרופ' שטיין ראובן
פרופ' פרנקל דן