רשימת קורסים:
מס' קורס שם קורס אופן הוראה יום משעה עד שעה ש"ס חדר ובניין מרצים
0455383501 קוגניציה בבעלי חיים שיעור ד 18:00 20:00 2 פרופ' עילם דוד