רשימת קורסים:
מס' קורס שם קורס אופן הוראה יום משעה עד שעה ש"ס חדר ובניין מרצים
0455164001 סיורי גן זואולוגי סיור ג 08:00 10:00 1 005 בריטניה פרופ' בלמקר יונתן
פרופ' יובל יוסי
ד"ר לוי אופיר
ד"ר שפיגל אור
ד"ר לוין ערן