רשימת קורסים:
מס' קורס שם קורס אופן הוראה יום משעה עד שעה ש"ס חדר ובניין מרצים
0431307101 מבוא לבקרה בביולוגיה שיעור 2 פרופ' יובל יוסי
0431312801 אקולוגיה מרחבית : תיאוריות וכלים שיעור א 12:00 14:00 3 105 שרמן ד"ר איוואמורה טאקויה
0431312802 אקולוגיה מרחבית : תיאוריות וכלים תרגיל ב 12:00 13:00 0 009` שרמן מר בן משה נועם
0466400401 ביואתיקה שיעור 2
0421413001 ביולוגיה מולקולרית של ממברנות שיעור ב 12:00 14:00 2 01 - קציר גרין פרופ' קוטלייר אלכסנדר
ד"ר פראג גלי
0440312501 ביולוגיה של התא למתקדמים : תגובות תאיות לעקה בבריאות ובמחלות שיעור ד 08:00 10:00 2 222 בריטניה פרופ' אלרואי שטיין אורנה
פרופ' לדרקרמר חררדו
פרופ' ארליך מרסלו
0466400601 ביטחון מזון - מדיניות וכלכלה שיעור 2
0491386701 דג זברה כמודל במחקר ביורפואי שיעור ב 17:00 19:00 4 006 בריטניה פרופ' גוטהילף יואב
שיעור ג 17:00 19:00 0 006 בריטניה פרופ' גוטהילף יואב
0431461301 הבסיס המדעי לשמירת הטבע שיעור ב 14:00 17:00 3 003 שרמן פרופ' דיין תמר
0466401001 חקלאות על סף מדבר שיעור 2
0452312301 כלים בביואינפורמטיקה שיעור א 13:00 15:00 2 009 שרמן גב' חלאבי קרן
2172331506 כתיבה מדעית לתלמידי מדעי החיים שו"ת ה 12:00 14:00 0 009 שרמן ד"ר איילת ששון
2172331509 כתיבה מדעית לתלמידי מדעי החיים MA שו"ת ב 12:00 14:00 0 315 נפתלי ד"ר איילת ששון
0466400301 מבוא לבטיחות וביטחון מזון שיעור 3 פרופ' אוהד ניר
0491356601 מבוא להיסטולוגיה של מחלות במודל עכברי שו"ת 2 פרופ' פרנקל דן
ד"ר מורבינסקי דינורה
0453339401 מה DNA - לאוכלוסיה שיעור ה 14:00 17:00 3 01 - קציר גרין פרופ' קופייק מרטין
פרופ' אלדר אביגדור
ד"ר שטרן גרונדלנד עדי
ד"ר ויין יריב
0431462101 מיומניות מחקר סמינר ד 08:15 10:00 2 105 שרמן ד"ר דורצ'ין נטע
0421381401 מנגנוני קטליזה אנזימטית שיעור ה 10:00 13:00 3 632 שרמן ד"ר צור צפריר
0411358701 מעבדה חישובית - ניתוח נתוי ריצוף עמוק בעידן הגנומי שיעור א 10:00 13:00 3 009 שרמן מר גליק ליאור
0491325101 נושאים נבחרים בדימות מערכת העצבים שיעור ד 10:00 12:00 2 122 סאקלר ד"ר שינברג תום
ד"ר תבור עידו
0400420301 סמינר נושאים נבחרים בביולוגיה תאורטית ומתמטית סמינר ב 12:00 13:00 1 202 בריטניה פרופ' מירוז איתי
פרופ' הדני לילך
0400600001 עקרונות סטטיסטיים בניסויים שיעור ד 11:00 14:00 5 003 שרמן ד"ר לוי סיגל
0400600002 עקרונות סטטיסטיים בניסויים תרגיל ה 08:00 10:00 0 005 בריטניה גב' המר רונית
0421381101 פרקים נבחרים בביולוגיה של הסרטן שיעור ב 14:00 16:00 2 006 בריטניה ד"ר מורבינסקי דינורה
פרופ' לנגר בן-ברוך עדית
ד"ר מאיו ליאור
ד"ר פדלר קראוני ורד
0421380401 שיטות בביולוגיה מבנית שיעור ה 14:00 16:00 3 632 שרמן פרופ' הירש יואל
0411461401 פרקים נבחרים במדעי הצמח א שיעור ג 12:00 14:00 2 001 הגן הבוטני ד"ר ספיר יובל
ד"ר גרונטמן מיכל
0466400701 תזונה ובריאות הציבור שיעור 2
0411312201 תכנות בשפת Python לביולוגיים שיעור ד 16:00 19:00 3 009` שרמן פרופ' מירוז איתי
פרופ' הדני לילך
גב גורביץ יעל
גב' עזורי דנה
0453339701 נושאים נבחרים בגנטיקה עכשווית א' שיעור ב 08:00 09:00 2 01 - קציר גרין פרופ' קופייק מרטין
0453439701 נושאים נבחרים בגנטיקה עכשווית ב' שיעור ב 08:00 09:00 2 01 - קציר גרין פרופ' קופייק מרטין
0491322101 נושאים נבחרים בנוירוביולוגיה סמינר ה 14:00 15:00 0 003 שרמן פרופ' רכבי עודד
ד"ר בלינדר פבלו
0411301501 סמינר בנושאים חישובים באבולוציה סמינר ג 13:00 15:00 2 215 ווב פרופ' מירוז איתי
0421499801 סמינר מחקר בביוכימיה א' סמינר ג 10:00 12:00 0 003 שרמן ד"ר צור צפריר
ד"ר נחמן יפתח
0421499901 סמינר מחקר בביוכימיה ב' סמינר ג 10:00 12:00 0 003 שרמן ד"ר צור צפריר
ד"ר נחמן יפתח
0440499801 סמינר מל"מ א' לביולוגיה מולקולרית של התא ולביוטכנולוגיה סמינר א 09:00 10:00 0 003 שרמן ד"ר מאיו ליאור
0440499901 סמינר מל"מ א' לביולוגיה מולקולרית של התא ולביוטכנולוגיה סמינר א 09:00 10:00 0 003 שרמן ד"ר מאיו ליאור
0411499801 סמינר מל"מ א' במדעי הצמח סמינר ג 11:00 12:00 2 001 הגן הבוטני ד"ר יעקובי יפתח
0411499901 סמינר מל"מ ב' במדעי הצמח סמינר ג 11:00 12:00 2 001 הגן הבוטני ד"ר יעקובי יפתח
0431499801 סמינר מל"מ א' בזואולוגיה סמינר ד 12:00 13:00 2 002 שרמן ד"ר לוין ערן
0431499901 סמינר מל"מ ב' בזואולוגיה סמינר ד 12:00 13:00 2 002 שרמן ד"ר לוין ערן
0491499801 סמינר מל"מ א' בנוירוביוכימיה סמינר ה 15:00 16:00 2 003 שרמן פרופ' פנקס קרמרסקי רונית
פרופ' שטיין ראובן
פרופ' פרנקל דן
0491499901 סמינר מל"מ ב' בנוירוביוכימיה סמינר ה 15:00 16:00 2 003 שרמן פרופ' פנקס קרמרסקי רונית
פרופ' שטיין ראובן
פרופ' פרנקל דן