רשימת קורסים:
מס' קורס שם קורס אופן הוראה יום משעה עד שעה ש"ס חדר ובניין מרצים
0455164001 סיורי גן זואולוגי סיור ג 08:00 10:00 1 ד"ר דור רועי
פרופ' יובל יוסי
ד"ר ריבק גל
ד"ר דורצ'ין נטע
פרופ' מאירי שי