רשימת קורסים:
מס' קורס שם קורס אופן הוראה יום משעה עד שעה ש"ס חדר ובניין מרצים
0455162001 הכרת האקולוגיה של קבוצות צמחים מיוחדים בגנים הבוטניים סיור ב 10:00 12:00 1 מחוץ לקמפוס מחוץ לקמפוס ד"ר ספיר יובל