רשימת קורסים:
מס' קורס שם קורס אופן הוראה יום משעה עד שעה ש"ס חדר ובניין מרצים
0466410501 איפיון פונקציונלי כמותי לצמחים : ממחקר בסיסי לצמחי יבול שיעור 2 פרופ' פרום הלל
0431338001 אקולוגיה התנהגותית שיעור ב 09:00 12:00 3 207 דן-דוד ד"ר שרף ינון
פרופ' לוטם ארנון
0431383301 אקולוגיה אבולוציונית שיעור ג 12:00 14:00 2 105 שרמן ד"ר בן-עמי פרידה
0431312801 אקולוגיה מרחבית : תיאוריות וכלים שיעור א 12:00 14:00 2 006 בריטניה ד"ר איוואמורה טאקויה
0431312802 אקולוגיה מרחבית : תיאוריות וכלים תרגיל ב 12:00 13:00 0 009 שרמן מר בן משה נועם
0411312901 ביואתיקה וביוטכנולוגיה שיעור ג 12:00 14:00 3 01 - קציר גרין פרופ' אפל ברוך
0421413001 ביולוגיה מולקולרית של ממברנות שיעור ב 12:00 14:00 2 01 - קציר גרין פרופ' קוטלייר אלכסנדר
פרופ' פראג גלי
0466400601 ביטחון מזון - מדיניות וכלכלה שיעור 2
0452111501 גישה מערכתית בחקר מערכת החיסון שיעור ב 12:00 14:00 2 222 בריטניה ד"ר גת ויקס עירית
0411306101 גנטיקה של אוכלוסיות והתיאוריה האבולוציונית שיעור ג 10:00 12:00 2 105 שרמן ד"ר הדני לילך
0431461301 הבסיס המדעי לשמירת הטבע שיעור ב 14:00 17:00 3 105 שרמן פרופ' דיין תמר
0466400101 השבחה מולקולרית של צמחים ש+מ 0 ד"ר דיסטלפלד אסף
0452312301 כלים בביואינפורמטיקה שיעור א 13:00 15:00 2 009 שרמן גב' רייס אנה
גב' מילר דניאל
2172331506 כתיבה מדעית לתלמידי מדעי החיים שו"ת ה 12:00 14:00 0 009 שרמן ד"ר איילת ששון
2172331511 כתיבה מדעית לתלמידי מדעי החיים MA שו"ת ג 10:00 12:00 0 215 ווב ד"ר איילת ששון
0466400301 מבוא לבטיחות וביטחון מזון שיעור 3 פרופ' אוהד ניר
0453339401 מה - DNA לאוכלוסיה שיעור ה 14:00 17:00 3 01 - קציר גרין ד"ר אלדר אביגדור
ד"ר שטרן גרונדלנד עדי
פרופ' קופייק מרטין
ד"ר ויין יריב
0431462101 מיומניות מחקר סמינר ד 09:00 11:00 2 006 בריטניה ד"ר שנקר נעה
0421381401 מנגנוני קטליזה אנזימטית שיעור ה 10:00 13:00 3 632 שרמן ד"ר צור צפריר
0452111601 מניפולציה של ביטוי גנים: מכלי מחקרי לרפואה אישית מותאמת שיעור א 12:00 14:00 2 222 בריטניה פרופ' פאר דן
0400420301 סמינר נושאים נבחרים בביולוגיה תאורטית ומתמטית סמינר ב 10:00 11:00 1 202 בריטניה פרופ' מירוז איתי
ד"ר הדני לילך
0453410501 עקרונות ושימוש של שיטות פיזיקליות בביולוגיה שיעור ג 14:00 16:00 2 105 שרמן ד"ר אלבז יוהן
0400600001 עקרונות סטטיסטיים בניסויים שיעור ד 11:00 14:00 5 002 שרמן ד"ר לוי סיגל
0400600002 עקרונות סטטיסטיים בניסויים תרגיל ה 08:00 10:00 0 005 בריטניה גב' גפטר לי
0421380401 שיטות בביולוגיה מבנית שיעור ה 14:00 16:00 3 006 בריטניה פרופ' הירש יואל
פרופ' עאזם עבדסלאם
0466400701 תזונה ובריאות הציבור שיעור 2
0411312201 תכנות בשפת Python לביולוגיים שיעור ד 16:00 19:00 3 009 שרמן פרופ' מירוז איתי
ד"ר הדני לילך
מר לוין אפשטיין אוהד
גב' עזורי דנה
0491333901 כלי הדמיה מוחיים מתקדמים : תיאוריה וישום בפועל סמינר ד 12:00 14:00 0 222 בריטניה ד"ר שינברג תום
0453339701 נושאים נבחרים בגנטיקה עכשווית א' שיעור ב 08:00 09:00 2 01 - קציר גרין פרופ' קופייק מרטין
0453439701 נושאים נבחרים בגנטיקה עכשווית ב' שיעור ב 08:00 09:00 2 01 - קציר גרין פרופ' קופייק מרטין
0491322101 נושאים נבחרים בנוירוביולוגיה סמינר ה 14:00 15:00 0 003 שרמן פרופ' רכבי עודד
ד"ר בלינדר פבלו
0452312601 סמינר בנושאים מתקדמים באימונוגנטיקה חישובית סמינר ג 13:00 15:00 2 222 בריטניה ד"ר גת ויקס עירית
0421499801 סמינר מחקר בביוכימיה א' סמינר ג 11:00 13:00 0 003 שרמן ד"ר צור צפריר
ד"ר נחמן יפתח
0421499901 סמינר מחקר בביוכימיה ב' סמינר ג 11:00 13:00 0 003 שרמן ד"ר צור צפריר
ד"ר נחמן יפתח
0411499801 סמינר מל"מ א' במדעי הצמח סמינר ד 15:00 16:00 2 003 שרמן ד"ר יעקובי יפתח
0411499901 סמינר מל"מ ב' במדעי הצמח סמינר ד 15:00 16:00 2 003 שרמן ד"ר יעקובי יפתח
0431499801 סמינר מל"מ א' בזואולוגיה סמינר ד 12:00 13:00 2 003 שרמן ד"ר ריבק גל
0431499901 סמינר מל"מ ב' בזואולוגיה סמינר ד 12:00 13:00 2 003 שרמן ד"ר ריבק גל
0452410901 סמינר מל"מ א' בחקר התא סמינר ב 09:00 10:00 2 105 שרמן ד"ר מאיו ליאור
0452411001 סמינר מל"מ ב' בחקר התא סמינר ב 09:00 10:00 2 105 שרמן ד"ר מאיו ליאור
0453410901 סמינר מל"מ א' במיקרוביולוגיה מולקולרית וביוטכנולוגיה סמינר ג 09:00 10:00 2 105 שרמן פרופ' ברמן יהודית
פרופ' גופנא אורי
0453411001 סמינר מל"מ ב' במיקרוביולוגיה מולקולרית וביוטכנולוגיה סמינר ג 09:00 10:00 2 105 שרמן פרופ' ברמן יהודית
פרופ' גופנא אורי
0491499801 סמינר מל"מ א' בנוירוביוכימיה סמינר ה 15:00 16:00 2 003 שרמן פרופ' פנקס קרמרסקי רונית
פרופ' שטיין ראובן
0491499901 סמינר מל"מ ב' בנוירוביוכימיה סמינר ה 15:00 16:00 2 003 שרמן פרופ' פנקס קרמרסקי רונית
פרופ' שטיין ראובן
0400200001 קריאה מודרכת ודיון במסגרת קבוצות המחקר סמינר 2