רשימת קורסים:
מס' קורס שם קורס שיטת הוראה יום משעה עד שעה ש"ס חדר ובניין מרצים
0455164001 סיורי גן זואולוגי סיור ג 08:00 10:00 1 ד"ר דור רועי
ד"ר יובל יוסי
פרופ' דיין תמר
פרופ' עילם דוד
0455888801 מבוא למדעי הסביבה שיעור ג 18:00 20:00 2 005 בריטניה פרופ' אבלסון אביגדור
0455281101 נדידת ציפורים- עקרונות ביולוגיים ושיטות מחקר שיעור ד 16:00 18:00 2 005 בריטניה פרופ' לשם יוסף