רשימת קורסים:
מס' קורס שם קורס שיטת הוראה יום משעה עד שעה ש"ס חדר ובניין מרצים
0455162001 הכרת האקולוגיה של קבוצות צמחים מיוחדים בגנים הבוטניים סיור ה 14:00 16:00 1 ד"ר ספיר יובל