רשימת קורסים:
מס' קורס שם קורס שיטת הוראה יום משעה עד שעה ש"ס חדר ובניין מרצים
0431338001 אקולוגיה התנהגותית שיעור ב 09:00 12:00 3 207 דן-דוד ד"ר שרף ינון
פרופ' לוטם ארנון
0453410301 אקולוגיה מיקרוביאלית שיעור ה 10:00 12:00 2 105 שרמן פרופ' גופנא אורי
0411312901 ביואתיקה וביוטכנולוגיה שיעור ג 12:00 14:00 3 01 - קציר גרין פרופ' אפל ברוך
0431312801 ביולוגיה מרחבית : תיאוריות וכלים שיעור א 12:00 14:00 2 105 שרמן ד"ר איוואמורה טאקויה
0431312802 ביולוגיה מרחבית : תיאוריות וכלים תרגיל ב 12:00 13:00 0 009 שרמן מר בן משה נועם
0452111401 ביולוגיה של התא למתקדמים א' שיעור א 12:00 14:00 2 202 בריטניה פרופ' הורוביץ מייה
0452311401 ביולוגיה של התא למתקדמים ב' שיעור א 12:00 14:00 2 202 בריטניה פרופ' הורוביץ מייה
0466400601 ביטחון מזון - מדיניות וכלכלה שיעור 2
0431461301 הבסיס המדעי לשמירת הטבע שיעור ב 14:00 17:00 3 105 שרמן פרופ' דיין תמר
0452312301 כלים בביואינפורמטיקה שיעור א 13:00 15:00 2 009 שרמן גב' רייס אנה
2172331506 כתיבה מדעית לתלמידי מדעי החיים שו"ת ה 12:00 14:00 0 10 שרמן ד"ר איילת ששון
2172331511 כתיבה מדעית לתלמידי מדעי החיים MA שו"ת ב 12:00 14:00 0 גב' הרייט רובין
0466400301 מבוא לבטיחות וביטחון מזון שיעור 3 פרופ' אוהד ניר
0466401101 מטבולומיקה בצמחים: חידושים, יישומים וטכניקות שיעור 2 פרופ' פרום הלל
0421381501 מידול מערכות ביולוגיות שיעור א 10:00 13:00 3 222 בריטניה ד"ר שפרינצק דוד
ד"ר אלדר אביגדור
ד"ר נחמן יפתח
0491630101 מעבדה מולקולרית - שיבוט מעבדה 2 ד"ר גוטפריד עירית
0400420301 סמינר נושאים נבחרים בביולוגיה תאורטית ומתמטית סמינר ב 10:00 11:00 1 202 בריטניה ד"ר מירוז איתי
ד"ר הדני לילך
0400600001 עקרונות סטטיסטיים בניסויים שיעור ד 11:00 14:00 4 002 שרמן ד"ר לוי סיגל
0400600002 עקרונות סטטיסטיים בניסויים תרגיל ה 09:00 10:00 0 005 בריטניה גב' גפטר לי
0466400801 קרובי הבר של החיטה שיעור 2 פרופ' שרון עמיר
פרופ' ברימן עדינה
0421338001 שיטות בביולוגיה מבנית שיעור ה 14:00 16:00 3 110 שרמן פרופ' הירש יואל
0491600001 שיטות מחקר בנוירופיזיולוגיה סמינר ג 10:00 12:00 2 222 בריטניה פרופ' אשרי אורי
פרופ' אטלי ברנרד
ד"ר סלוצקי אינה
0453339101 תהליכי הפרדה לתוצרים ביולוגיים שיעור א 10:00 12:00 2 003 שרמן פרופ' פלמינגר גדעון
0466400701 תזונה ובריאות הציבור שיעור 2
0411312201 תכנות בשפת Python לביולוגיים שיעור ד 15:00 18:00 3 009 שרמן ד"ר מירוז איתי
ד"ר הדני לילך
מר לוין אפשטיין אוהד
גב' עבדי שירן
0431462101 מיומניות מחקר סמינר ד 09:00 11:00 2 006 בריטניה ד"ר שנקר נעה
0453339701 נושאים נבחרים בגנטיקה עכשווית א' שיעור ב 08:00 09:00 2 01 - קציר גרין פרופ' קופייק מרטין
0453439701 נושאים נבחרים בגנטיקה עכשווית ב' שיעור ב 08:00 09:00 2 01 - קציר גרין פרופ' קופייק מרטין
0491322101 נושאים נבחרים בנוירוביולוגיה סמינר ה 14:00 15:00 0 003 שרמן ד"ר רכבי עודד
ד"ר בלינדר פבלו
0491422701 סמינר מרכז ההדמיה (MRI ) סמינר ד 12:00 14:00 0 222 בריטניה ד"ר שינברג תום
0421499801 סמינר מחקר בביוכימיה א' סמינר ג 11:00 13:00 0 003 שרמן ד"ר צור צפריר
ד"ר נחמן יפתח
0421499901 סמינר מחקר בביוכימיה ב' סמינר ג 11:00 13:00 0 003 שרמן ד"ר צור צפריר
ד"ר נחמן יפתח
0411499801 סמינר מל"מ א' במדעי הצמח סמינר ב 09:00 10:00 2 003 שרמן ד"ר יעקובי יפתח
0411499901 סמינר מל"מ ב' במדעי הצמח סמינר ב 09:00 10:00 0 003 שרמן ד"ר יעקובי יפתח
0431499801 סמינר מל"מ א' בזואולוגיה סמינר ד 12:00 13:00 2 003 שרמן ד"ר ריבק גל
0431499901 סמינר מל"מ ב' בזואולוגיה סמינר ד 12:00 13:00 2 003 שרמן ד"ר ריבק גל
0452410901 סמינר מל"מ א' בחקר התא סמינר ב 09:00 10:00 2 105 שרמן פרופ' אלרואי שטיין אורנה
0452411001 סמינר מל"מ ב' בחקר התא סמינר ב 09:00 10:00 2 105 שרמן פרופ' אלרואי שטיין אורנה
0453410901 סמינר מל"מ א' במיקרוביולוגיה מולקולרית וביוטכנולוגיה סמינר ג 09:00 10:00 2 105 שרמן פרופ' ברמן יהודית
פרופ' גופנא אורי
0453411001 סמינר מל"מ ב' במיקרוביולוגיה מולקולרית וביוטכנולוגיה סמינר ג 09:00 10:00 2 105 שרמן פרופ' ברמן יהודית
פרופ' גופנא אורי
0491499801 סמינר מל"מ א' בנוירוביוכימיה סמינר ה 15:00 16:00 2 003 שרמן פרופ' פנקס קרמרסקי רונית
פרופ' שטיין ראובן
0491499901 סמינר מל"מ ב' בנוירוביוכימיה סמינר ה 15:00 16:00 2 003 שרמן פרופ' פנקס קרמרסקי רונית
פרופ' שטיין ראובן
0400200001 קריאה מודרכת ודיון במסגרת קבוצות המחקר סמינר 2