רשימת קורסים:
מס' קורס שם קורס אופן הוראה יום משעה עד שעה ש"ס חדר ובניין מרצים
0455162001 הכרת האקולוגיה של קבוצות צמחים מיוחדים בגנים הבוטניים סיור ה 14:00 16:00 1 ד"ר ספיר יובל
0455256301 סוציוביולוגיה שיעור ג 17:00 19:00 2 014 בריטניה פרופ' זהבי אמוץ