בהצלחה!!!

סמסטר א'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
עבודה   מבוא למחשבה נוצרית   ד"ר מאייר ברברה   מועד א : יש להגיש עד לתאריך 08.03.15 בשעה 13:00 למזכירות.


בהצלחה בבחינות