בהצלחה!!!

סמסטר ב'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
עבודה   מבוא למדעי הדתות   ד"ר ורצברגר רחל ,ד"ר נחמה ורבין   מועד א : יש להגיש עד לתאריך 30.07.15 בשעה 13:00 למזכירות.


בהצלחה בבחינות