בהצלחה!!!

סמסטר ב'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   מבוא לאנתרופולוגיה   ד"ר הדס ירון   25/06/2015  09:00  24/07/2015  09:00 

בהצלחה בבחינות