בהצלחה!!!

סמסטר א'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינת בית   זרמים מתודולוגיים בגיאוגרפיה   פרופ' יצחק שנל   מועד א : 05/02/2015 בשעה : 09:00 ; מבחן בית - מועד החזרת המבחן: 10.2.15

מועד ב : 02/03/2015 בשעה : 09:00 ; מבחן בית - מועד החזרת המבחן: 8.3.15


בהצלחה בבחינות