בהצלחה!!!

סמסטר א'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   תכנון תואם אקלים וסביבה**   ד"ר עודד פוצטר   29/01/2015  09:00  24/02/2015  09:00 

בהצלחה בבחינות