בהצלחה!!!

סמסטר ב'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   חוקי תכנון ובניה   ד"ר בועז ברזילי   23/06/2015  09:00  19/07/2015  09:00 

בהצלחה בבחינות