בהצלחה!!!

סמסטר א'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   התפתחות הכשרת הקרקע באזורים הרריים בא"י   ד"ר צבי רון   17/02/2015  09:00  01/04/2015  09:00 

בהצלחה בבחינות