בהצלחה!!!

סמסטר א'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   תיאוריה ופרקטיקה בחישה מרחוק של הסביבה**   פרופ' איל בן - דור   15/02/2015  09:00  20/03/2015  09:00 

בהצלחה בבחינות