בהצלחה!!!

סמסטר ב'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינת בית   סוגיות בטיפול במים וטיפול במים ושפכים   פרופ' דרור אבישר   25/06/2015  09:00  21/07/2015  09:00 

בהצלחה בבחינות