בהצלחה!!!

סמסטר ב'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינת בית   אפידמיולוגיה סביבתית   פרופ' מיכה הופ   מועד א : 02/07/2015 בשעה : 09:00 ; מבחן בית- מועד החזרת המבחן: 7.7.2015

מועד ב : 29/07/2015 בשעה : 09:00 ; מבחן בית - מועד החזרת המבחן: 3.8.2015


בהצלחה בבחינות