בהצלחה!!!

סמסטר ב'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   יישומי מטאורולוגיה בעידן של שינוי אקלימי**   ד"ר ברוך זיו   15/07/2015  09:00  11/08/2015  09:00 

בהצלחה בבחינות