בהצלחה!!!

סמסטר ב'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   חישה מרחוק בסביבה עירונית   ד"ר אלכסנדרה צ'ודנובסקי   12/07/2015  09:00  06/08/2015  09:00 

בהצלחה בבחינות