בהצלחה!!!

סמסטר א'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   יסודות החישה מרחוק   ד"ר אלכסנדרה צ'ודנובסקי   16/02/2015  09:00  01/04/2015  09:00 

בהצלחה בבחינות