בהצלחה!!!

סמסטר ב'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   שימוש באיזוטופים וכלים כימיים לכלים למעקב אחרי זיהום מי תהום   פרופ' דרור אבישר   01/07/2015  09:00  29/07/2015  09:00 

בהצלחה בבחינות