בהצלחה!!!

סמסטר ב'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   יחסי גומלין בין קרקע וסביבה בישראל**   פרופ' איל בן - דור   09/07/2015  09:00  05/08/2015  09:00 

בהצלחה בבחינות