בהצלחה!!!

סמסטר ב'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   יסודות התכנון העירוני   גב' רוני בר   08/07/2015  09:00  04/08/2015  09:00 

בהצלחה בבחינות