בהצלחה!!!

סמסטר א'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   גיאוגרפיה רפואית   פרופ' מיכה הופ   09/02/2015  09:00  04/03/2015  09:00 

בהצלחה בבחינות