בהצלחה!!!

סמסטר א'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   שיטות מחקר איכותיות   מר חן משגב   01/02/2015  09:00  25/02/2015  09:00 

בהצלחה בבחינות