בהצלחה!!!

סמסטר א'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   יסודות ההידרוגיאולוגיה**   פרופ' דרור אבישר   04/02/2015  09:00  01/03/2015  09:00 

בהצלחה בבחינות