בהצלחה!!!

סמסטר א'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   גיאוגרפיה של המזרח התיכון   ד"ר אמנון קרטין   11/02/2015  09:00  13/03/2015  09:00 

בהצלחה בבחינות