בהצלחה!!!

סמסטר א'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   יסודות הגיאוגרפיה היסטורית   מר ירון בלסלב   02/02/2015  09:00  26/02/2015  09:00 

בהצלחה בבחינות