בהצלחה!!!

סמסטר א'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   יסודות הגיאוגרפיה הכלכלית   ד"ר משה גבעוני ,מר אמיר ראובן פדר   29/01/2015  09:00  23/02/2015  09:00 

בהצלחה בבחינות