בהצלחה!!!

סמסטר ב'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   מערכות מידע גיאוגרפיות (מבוא ל-GIS ב)**   מר נמרוד כרמון ,פרופ' יצחק בננסון   05/07/2015  09:00  02/08/2015  09:00 

בהצלחה בבחינות